Συνάντηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσώπων των Τ.Ο.Ε.Β. Ηπείρου με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη

Ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτροδοτούμενων Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της Ηπείρου έθεσαν στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη οι εκπρόσωποί τους, κ. Βάσσιος (Τ.Ο.Ε.Β. Μπόϊδα-Μαυρής), κ. Μπρούβας (Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης), κ. Αναστασίου (Τ.Ο.Ε.Β. Παραμυθιάς) και κ. Πρέντζας (T.O.E.B. Πόρου), την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κ. Μπάρκας, καθώς και ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μ. Κάτσης.
Οι εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β. της Ηπείρου ζήτησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δoθεί το «πράσινο φως» από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), προκειμένου οι Τ.Ο.Ε.Β. της Ηπείρου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών, με την προοπτική να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες λειτουργίας των αντλιοστασίων τους.
Σημείωσαν ότι η κατασκευή των εν λόγω Φωτοβολταϊκών Σταθμών πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, διεκδίκησαν τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τη Δ.Ε.Η. μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκης, αναγνώρισε το δύσκολο έργο που επιτελούν οι Τ.Ο.Ε.Β. για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων και εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, με στόχο την ορθολογική άρδευση των αγροτικών περιοχών της Ηπείρου και την βιωσιμότητά τους.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαίωσε, επίσης, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους εκπροσώπους των Τ.Ο.Ε.Β. ότι θα προωθήσει το ζήτημα της ένταξης των Τ.Ο.Ε.Β. της Ηπείρου στο πρόγραμμα κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών, προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες λειτουργίας των αντλιοστασίων τους.