Συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες για την περιφερειακή ανάπτυξη

perifereia

Συνάντηση Εργασίας στις Βρυξέλλες για την εξέλιξη των δράσεων στους τομείς Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης

H εξέλιξη των δράσεων στους τομείς Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-13, όσο και οι στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο μετά το 2013, θα αποτελέσουν το αντικείμενο σχετικών συναντήσεων εργασίας με τους επιτρόπους Olli Rehn (Οικονομικής Πολιτικής) και Johannes Hahn (Περιφερειακής Πολιτικής), με τον επικεφαλής της «Ομάδας δράσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα κ. Horst Reichenbach και άλλους ευρωπαίους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλες από την 28η Νοεμβρίου μέχρι και την 30η Νοεμβρίου.

Την Περιφέρεια Ηπείρου θα εκπροσωπήσει η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη.

Η Περιφέρεια Ηπείρου παρακολουθεί την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στους προαναφερόμενους τομείς σε όλο το Ευρωπαϊκό χώρο για την περίοδο που διανύουμε, και οι συναντήσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, όσο και με τον καθορισμό των χρηματοδοτικών πλαισίων που θα υποστηρίξουν τις αναγκαίες δράσεις.

Δρομολογούνται σημαντικά περιβαλλοντικά έργα στην Ήπειρο

 Για την περιοχή μας, και μετά τις πρόσφατες συναντήσεις της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη με την Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος  ΕΠΠΕΡΑΑ, υπό τον Καθηγητή κ. Ανδρεαδάκη  Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, διαφαίνεται η οριστική δρομολόγηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Κατά τις συναντήσεις αποδόθηκαν τα εύσημα στην Περιφερειακή Αρχή για την «Καλή Πρακτική» που υιοθέτησε, υλοποιώντας πρότυπη διαβαθμιδική συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας, για το φάκελο της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ηπείρου».

Ακόμη συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούν: στο σχεδιασμό του δικτύου των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηπείρου, στα έργα αναβάθμισης των ΧΥΤΑ Ηπείρου, στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση της Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Ηπείρου καθώς και στην πορεία αξιολόγησης των προτάσεων φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικές με Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Διαχείρισης Αποβλήτων.

            «Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή αποσκοπεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα της διαχείρισης των σχετικών θεμάτων που κληρονόμησε από το παρελθόν σύννομα, τεχνικά άρτια, κοινωνικά ωφέλιμα και αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο και τελικά μιας «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ» Καθημερινότητας για κάθε Ηπειρώτη. Θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο κάθε διαδικασία που θα της επιτρέψει να προδιαγράψει, να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει κάθε έργο και δράση προφύλαξης, διατήρησης και αναβάθμισης του Ηπειρωτικού Περιβάλλοντος», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη.