Συνάντηση Μπέζα με εκπροσώπους της Επιτροπής Διεκδίκησης Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας συναντήθηκε σήμερα, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, με εκπροσώπους της Επιτροπής Διεκδίκησης Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών, της «Ομόνοια» στην Ελλάδα και του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών.

Όπως είναι γνωστό με το ν.4093/2012 έγινε ανασχεδιασμός του πλαισίου συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, θεσμοθετήθηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής σύνταξης και επανακρίθηκαν από 1.1.2013 όσοι την ελάμβαναν Στη συνέχεια με το ν.4254/2014 θεσπίστηκε ότι οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28.2.2015.

Επειδή έχουν παρουσιασθεί πολλές περιπτώσεις προστατευόμενων μελών αυτής της κατηγορίας, των οποίων το πρόσωπο από το οποίο αντλούσαν το δικαίωμα παροχής υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης (συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας) απεβίωσε, ο κ. Μπέζας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των βορειοηπειρωτικών φορέων ότι με πρόσφατη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου, τα πρόσωπα αυτά (επιζώντες σύζυγοι – τέκνα) διατηρούν το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος. Επομένως, μέχρι 28.2.2015 στα προστατευόμενα μέλη οικογένειας αποβιώσαντος ανασφάλιστου υπερήλικα θα παρέχεται υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη με τους ίδιους όρους που παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο κ. Μπέζας δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη παρέμβαση καλύπτεται το ερμηνευτικό κενό που υπήρχε και εξυπηρετούνται προστατευόμενα μέλη οικογενειών που έχουν ανάγκη».         

Τέλος, ο Υφυπουργός ενημέρωσε για τη πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πρόγραμμα στο οποίο δύνανται να ενταχθούν και  ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 67 ετών, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αυτή η δυνατότητα προβλέφθηκε επειδή αποτελούν  την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα που έχει ανάγκη προστασίας.