Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το έργο Archeo.S.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο προκειμένου να υπογράφει Μνημόνια Συνεργασίας με Δικαιούχους της Πρόσκλησης 40 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΘ Α.Ε.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Συγκρότηση παραρτήματος του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – καταναλώνουμε ότι παράγουμε».

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση Χάρτας Δικαιωμάτων του Δημότη.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Επί αιτήματος κ. Αλεξίου Φώτιου για παραχώρηση έκτασης 4.500 τ.μ. στην περιοχή «ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος κ. Δάλλα Δημήτριου για παραχώρηση έκτασης 4.977,52 τ.μ. στην περιοχή «ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Επί αιτήσεως Καραγεωργίου Βασίλειου του Χρήστου, κατοίκου Νέας Σελεύκειας, για χορήγηση άδειας κινητής καντίνας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Επί αιτήματος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας για έγκριση του προτεινόμενου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων της πόλης της Ηγουμενίτσας και των αργιών για το έτος 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για μετατροπή του Αλιευτικού Καταφύγιου Πλαταριάς σε Τουριστικό Καταφύγιο.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Συμμετοχή του Δήμου σε διημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα για το NATURA.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.