Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.

Έγκριση απολογισμού 2011 Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Νικόλαος Τσέκας

2.

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Φιλιατών 2012– Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

3.

Τριμηνιαία έκθεση 1ου τριμήνου 2012 Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

4.

Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και «Κέντρου Νεότητας Φιλιατών» Αναπροσαρμογή (μείωση) 20% μισθώματα και συμψηφισμός καταβολής οφειλών. -Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

5.

Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

6.

Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και Βρακά Σωτήριου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (Πυροσβεστική). Αναπροσαρμογή (μέιωση) 20%, μισθώματα και συμψηφισμός καταβολής οφειλών. – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

7.

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Φιλιατών και έγκριση διάθεση της πίστωσης.- Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

8.

Έγκριση της μελέτης «Υδροτεχνική μελέτη νεκροταφείου Φιλιατών.– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος.

9.

Έγκριση της μελέτης « Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τμήματα επέκτασης σχεδίου Φιλιατών».– Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Κων/νος Μάνος.

10.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ¨Βελτίωση βατότητας δρόμου με τσιμεντόστρωση και τεχνικά στην τ.κ. Κεραμίτσας.– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων.νος

11.

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «κατασκευή τεχνικού (θέση Αγ. Γεώργιος) για την προστασία του υδραγωγείου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος..

12.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Έγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατών Θεσπρωτίας» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

13.

Παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στο Τ.Δ. Φιλιατών» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κών/νος