Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1ο  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο  Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (θέση «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ»).

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Χρήστου Τσάτση του Χαριλάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο  Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμό αμοιβής.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο  Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3ηςΠολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 62.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο  Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 9Α έπειτα από την από 25-01-2015 αίτηση της Μάρκου Πανωραίας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο  Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με το αίτημα της Εταιρείας COSMOTE για ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης έκτασης της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο  Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με το αίτημα του Ευάγγελου Λιόντου του Αχιλλέα για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 9 της Τ.Κ. Πλαταριάς της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να γίνει ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο  Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την σχετικά με το αίτημα του Φώτιου Σπαή του Αλέξανδρου για ανταλλαγή τμήματος αγροτικού δρόμου της διανομής αγροκτήματος Γραικοχωρίου έτους 1959 με τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 153 της ίδιας διανομής.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο  Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Οικοδομικά έργα στον Δήμο Ηγουμενίτσας’’.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο  Επικαιροποίηση γνωμοδότησης  για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στην «ΑΦΟΙ Τζίμα – Χ. Γκέλης Ο.Ε. – Μπούτικος – Π.Λιάκος ΟΕ» Ο.Ε. σε λατομική έκταση που βρίσκεται στη θέση “Αϊ Λιάς”  της Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ 243/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί ολοκλήρωσης ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με κοινοτική στην Δ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο  Επί της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου για καθορισμό χώρου τοποθέτησης ανδριάντα του αγνοούμενου από το 1974 στην Κύπρο Βασίλειου Μονάχου στο Καστρί.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο  Κατανομή ποσού 90.723,71 € (Α’ Κατανομή 2019) στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 18ο  Έγκριση της με αριθμ. 20/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 4ουΝηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 19ο  Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 3ουΔημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 20ο  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Eργασιών/Yπηρεσιών.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ