Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ηπείρου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ  που θα γίνει στα γραφεία της  στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) την Πέμπτη, 22.12.2011, και ώρα 13.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Μαρίνου Γαρνέλη. ( Σχετικό έγγραφο Δημάρχου Ζαγορίου). 

2.  Σχέδιο Προεδρικό Διατάγματος : Χαρακτηρισμός της Υδάτινης, Χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων ) Ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο και Καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.   

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού.

4.  Τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών Δήμων μετά την κατάργηση των Τ.Υ.Δ.Κ.

5.  Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Εκτελεστική της Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παραγράφου 6, του άρθρου 16 και  της παραγράφου 6, του άρθρου 17 του Π.Δ. 75/2011.

6.  Ορισμός και αντικατάσταση εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.

7.  Επιστροφή Πάγιας Προκαταβολής έτους 2011 και απαλλαγή υπολόγου.

8.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους 2011.

9.  Σχετικά με την μεταφορά χρηματικού υπολοίπου της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Άρτας στο λογαριασμό της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων ( Α΄, Β΄).

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους 2012.
  2. Σχετικά με την παραχώρηση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 8338 ΙΧ αυτοκινήτου της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Πρέβεζας στην Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας.
  3. Σχετικά με την επισκευή του υπ΄ αριθμ ΙΝΚ 6523 Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  4. Σχετικά με τον καθαρισμό των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  5. Έγκριση εγγραφής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδόσεις κ.λ.π. για το έτος 2012.
  6. Παροχή πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012.
  7. Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. στις 15.12.2011.  
  8. Ορισμός τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Τοπικά Παραρτήματα της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. 
  9. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.