Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ηπείρου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ  που θα γίνει στα γραφεία της  στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) Παρασκευή, 18.11.2011, και ώρα 13.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης από τους Δήμους αδειών εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ποσοστό ανταποδοτικότητας που ισχύει για την Αυτοδιοίκηση.   

2.  Σχετικά με την αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών  που μεταφέρθηκε στους Δήμους. 

3.  Συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε προτάσεις έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας                « ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2011 – 2013 » ( ADRIATIC 2011 – 2013) και στο SOUTH EAST EUROPE. 

4.  Έγκριση οικονομικών απολογισμών Τ.Ε.Δ.Κ. ετών 2010 και 2011.

5.  Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων άρθρου 35 του Ενιαίου Κώδικα Προμηθειών Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ. για το έτος 2011.

6.  Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.

7.  Προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αντίστοιχα. 

8.  Προσδιορισμός εκτός έδρας εξόδων κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου, υπαλλήλων και συνεργατών της Π.Ε.Δ. και λοιπών τρίτων.

9.  Έγκριση Προϋπολογισμού Π.Ε.Δ. Ηπείρου Οικονομικού Έτους 2011.

  1. Παροχή πάγιας προκαταβολής για το έτος 2011.
  2. Συγκρότηση Ο.Δ.Ε. για το πρόγραμμα «Διαύγεια».
  3. Έγκριση πληρωμής δαπανών στους συμμετέχοντες στην Έκθεση « POLIS», στη Θεσσαλονίκη, 3-6/11/2011.
  4. Έγκριση πληρωμής δαπανών στους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την συμμετοχή τους στην ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., στην Αθήνα στις 03.10.2011.
  5. Έγκριση πληρωμής δαπανών κ. Προέδρου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. στις 14.11.2011.   
  6. Σχετικά με την ασφάλιση του υπ΄ αριθμό κυκλοφορίας ΙΝΚ 6523 Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, και ΚΗΙ 8338 ΙΧ φορτηγού αυτοκίνητου, της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.  
  7. Έγκριση ανανέωσης της συνδρομής για την φιλοξενία – κατάληψη του χώρου στο διαδίκτυο των ιστοσελίδων της Τ.Ε.Δ.Κ. με διευθύνσεις www.tradicionalvillages.gr και www.tzoumerka-murgia.gr και κατοχύρωσης του ονόματός τους
  8. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΣ