Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

perifereia21

Τη Δευτέρα 28-03-2011,  και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  22-03-2011 συνεδρίασης.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαμιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα, μέχρι την 30-09-2011.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση ιστών οδικού ηλεκτροφωτισμού στα δίκτυα αρμοδιότητας της Ν.Α.Ι.», αναδόχου Γεωργίου Τσαγκούλη, μέχρι την 16-06-2011.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση οδού Κόντσικα – Λύγγος», αναδόχου Βασιλείου Κούγκουλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2011.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου Βασιλικής Βασιλείου, μέχρι την 31-05-2011.
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες για επισκευές – αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων», αναδόχου Κ/Ξ Αποστόλου Γιαννούλη & ΣΙΑ Ε.Ε. – Νικολάου Ρούσκα & ΣΙΑ Ε.Ε.
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση Δημοτικού σχολείου Θεσπρωτικού – Κατασκευή», αναδόχου Κοιν/ξίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε.ΦΟΝΤΑΡΑΣ.
 8. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόλαου Ντούγια και Μιχαήλ Λάλα, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή τους στο «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής, Παραγωγικών ζώων, Υγιεινής, και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή».
 9. Έγκριση μετάβασης και σχετικές δαπάνες, του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση και της Χριστίνας Μάρκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Εντράκουε (Τορίνο) Ιταλίας για τη συμμετοχή τους στο meeting  του Διακρατικού Προγράμματος, Εδαφικής συνεργασίας MED, με τίτλο WOOD3 (Αξιοποίηση της ξυλώδους βιομάζας).
 10. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Θωμαΐδας Δημητρίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε σεμινάριο με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο, αδειοδότηση και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην Αθήνα κατά τις ημερομηνίες 04-04-2011 και 08-04-2011.
 11. Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.
 12. Εξουσιοδότηση του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.
 13. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 14. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση των Παναγιώτης Τσόκας κλπ  (+4)  περί αναστολής εκτελέσεως  α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ.  1149/2005 απόφασης του ιδίου σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιμενικό –Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας» και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του ΓΓΠΗ σχετικά με την  έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ως άνω έργου.
 15. Έγκριση άσκησης αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την αναθεώρηση της αριθμ. 279/2011 απόφασης του VI Τμήματός του και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως αναθεώρησης και τον εν γένει χειρισμό της υποθέσεως.
 16. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευσης ανακοίνωσης που αφορά την γνωστοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση– ασφαλτόστρωση  2ης επαρχ. οδού από κόμβο Eλληνικού έως Καλέντζι».