Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-05-2012 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση σχεδίου της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Δόλιανη προς 41η Επαρχιακή οδό» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά, μέχρι την 22-08-2012.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων» αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 24-08-2012.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Ε. Λάμπρου, μέχρι την 30-09-2012.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Δ.Δ. Βίτσας Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσομπίκος Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος», μέχρι την 30-08-2012.
 7. Έγκριση δαπάνης για επισκευή αναλυτή καυσαερίων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση μετακίνησης του Ευαγγέλου Οικονόμου, κτηνιάτρου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, προς και από το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, από το οποίο πρόκειται να μεταβεί στην Αμβέρσα του Βελγίου για συμμετοχή σε σεμινάριο «Πρόληψη και έλεγχος αναδυόμενων ζωονόσων» (Prevention and control of emerging animal diseases) στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη εκπαίδευση για ασφαλέστερα τρόφιμα (Better Training for Safer Food) που θα πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 29/5/2012 έως την 1/6/2012.
 9. Έγκριση μετακίνησης των  υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντωνακούδη Όλγας και Ηγουμενίδου Βασιλικής, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «Επιθεώρηση Συστημάτων Αυτοελέγχου (HACCP AUDITING)», που θα διεξαχθεί από 28-05-2012 έως και 1-06-2012.
 10. Έγκριση μετακίνησης του Νικολάου Ματσόπουλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» από 28-05-2012 έως 2-06-2012.
 11. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντιπρύτανη και καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Γεωργίου Καψάλη «Γιατί άργησα να γεννηθώ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδηγισμού και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών
 13. Έγκριση συνέκδοσης με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, της ετήσιας έκδοσης «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Απομάκρυνση ξερών δέντρων και φερτών υλικών καθώς και ενίσχυση αναχώματος στο Βαθύ Γοργόμυλου», προϋπολογισμού δαπάνης € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 15. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση πληρωμής δαπάνης μεταφοράς αλλοδαπών από την Πρέβεζα στην Αθήνα, με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.
 17. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του δέκατου τέταρτου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, στο Γκάμπροβο της Βουλγαρίας.
 18. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο «Αστικό και Περιαστικό Πράσινο», που θα διεξαχθεί από 25-05-2012 έως 01-06-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση ταχυδρομικών φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος από τα ΕΛ.ΤΑ., για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 20. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση διατομής κεντρικής διώρυγας Αράχθου», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών – Καστανιάς», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-05-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίμου Γραικού Άρτας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-05-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», με ανάδοχο το μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» μέχρι την 31-09-2012.
 27. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης & επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.