Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Διαπίστωση περισσευμάτων βοσκής στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας, Ασπροκκλησίου, Ραγίου – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2.

Αίτηση Σοροβάκου Δημητρίου περί απαλλαγής από δημοτικά τέλη σε σταβλική εγκατάσταση – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύλλογο ΑΡΙΑΔΝΗ – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

4.

Επικαιροποίηση της απόφασης με αρ. 120/2009 του ΔΣ του πρώην Δήμου Σαγιάδας με την οποία επικυρώθηκε ομόφωνα η με αρ. 17/1968 απόφασης της Κοινότητας Ραγίου περί παραχώρησης οικοπέδων σε αστέγους – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5.

Καθορισμός Υπηρεσιακών μονάδων στην Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

7.

Αποδοχή του αρ. πρωτ. 9421/23.12.2010 τροποποιημένων αποφάσεων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Π.Α.Α 2007-2013» που αφορά την πράξη : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» –Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

8.

Αποδοχή του αρ. πρωτ. 9469/24.12.2010 τροποποιημένων αποφάσεων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Π.Α.Α 2007-2013» που αφορά τις πράξεις :
(α) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ»
(β) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
(γ) «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

9.

Παράταση προθεσμίας  έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

10.

Παράταση προθεσμίας έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

11.

Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

12.

Παράταση προθεσμίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

13.

Παράταση προθεσμίας έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

14.

Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΡΙΖΟΥ» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

15.

Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού συγκροτήματος στο νέο Δημαρχείο» – Εισηγήτρια: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Υ. κα ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

16.

Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17.

Παροχή γάλακτος εβαπορέ σε εργαζομένους του Δήμου μας – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18.

Επιλογή Πιστωτικού Ιδρύματος για τις συναλλαγές του Δήμου – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

19.

Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου σε ένα ΝΠΔΔ – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κος ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20.

Ορισμός μελών για την συγκρότηση του  Δ.Σ. του νέου ΝΠΔΔ – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κος ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.

Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου σε μία κοινωφελή επιχείρηση – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κος ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22.

Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Δ.Σ της νέας κοινωφελούς επιχείρησης – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κος ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23.

Ορισμός εκπροσώπου της Επιτροπής Οριστικών Διανομών Ε.Ο.Δ. – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

24.

Συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα : ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ με τίτλο: «ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ