Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

 

2011-01-26 10:33:30

 

 

Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη την Πέμπτη 27-1-2011 και ώρα 9.30 π.μ., συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη (Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου αρ. 1 Ιωάννινα) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

1. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιττούλη, στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή προμήθειας και μεταφοράς υγρού αζώτου για την εκτέλεση του προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

 

4. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες των Αγροτικών Κτηνιατρείων Μετσόβου και Παρακαλάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

5. Έγκριση πίστωσης για τη δημοσίευση περιλήψεων ανακοίνωσης για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

6. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 55/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και την από 4/2/2008 αίτηση αναιρέσεως της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 576/2007 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

7. Έγκριση μετάβασης και σχετικές δαπάνες, του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Παντελή Κολόκα και ενός υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας για τη συμμετοχή στο kick-off meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013 με τίτλο E.R.A. – European Rural Almanac (Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο).

 

8. Εξουσιοδότηση του Δήμου Κόνιτσας, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.

 

9. Έγκριση των όρων των διακηρύξεων των πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών α) για την προμήθεια γραφικής ύλης και β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χάρτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

10. Έγκριση προμήθειας μηχανής προπληρωμής γραμματοσήμανσης, για τις ανάγκες της Γραμματείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

11. Έγκριση προμήθειας πολυμηχανήματος (εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού, σαρωτή και τηλεομοιοτυπικού) για τον εξοπλισμό του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

12. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

13. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στην Αθήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

14. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών και της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 

15. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χαρτικών, γραφικών, μελανών εκτυπωτών, μελανών φωτοτυπικών και μελανών FAX» έτους 2011, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 

16. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφ/κής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2011.

 

17. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης γηπέδου μπάσκετ, μετά τις αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Πέτα», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.».

 

18. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση νέων τουαλετών και μετατροπής των παλαιών σε αίθουσες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κωστακιών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Μέλη Ο.Ε.

 

Τακτικά

 

1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

3. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

Αναπληρωματικά

 

1. Δηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

2. Διβάρης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

3. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

4. Κώτσιος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

5. Παπατσίμπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

6. Αρβανίτης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

8.

 

Φώτης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος