Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 3ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού    Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

1.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση των μελετών: «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων» και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

2.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την υλοποίηση της μελέτης: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Καλπακίου» και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

3.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Άνω Καλαμά» και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.  (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

4.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων Θεσπρωτίας» και ορισμό μέλους, με τον αναπληρωτή του, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.     (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

5.Λύση της από 27/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά Άρτας»  (εισήγηση Τμήμα Προγραμματισμού & Πληροφορικής Δήμου Ν. Σκουφά).

6.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Δωδώνης και Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι o Δήμος Δωδώνης    (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

7.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Τούση πλησίον των ιδιοκτησιών Α. Τσοβίλη – Μ. Ευθυμίου & Σια Ο.Ε. και Αφών Ζώτου και λοιπών κατοίκων, στη θέση ¨Χρυσογιάλι¨ της Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου /  Π. Ε. Πρέβεζας.   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

8.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι   o Δήμος Πωγωνίου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

9.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.000 πτηνών πάχυνσης (80 ισοδυνάμων) στη θέση «Παλαιοκκλησιά» της Τ.Κ. Καλπακίου της Δ.Ε.Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κ.κ. : «Μπόνιας Μιχαήλ & Υιοί, Θωμάς – Ηλίας». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

10. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τόνων/έτος (σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων) από τη θέση ” Όρμος Γωνιά” στη θέση “Λωρίδα Σαγιάδας” στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

11. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τόνων/έτος (σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων) από τη θέση ” Όρμος Γωνιά” στη θέση “Λωρίδα Σαγιάδας” στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».    Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΛΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».    (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

12. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βασιλικού της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας ο Δήμος  Πωγωνίου.     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

13. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,82 MW στο ρέμα Κυψέλης της Τ.Κ. Κυψέλης της Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας.».    Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία     ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

14. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,026 MW στο ρέμα Λεπιανών της Τ.Κ. Λεπιανών της Δ.Ε. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

15. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών στην κατηγορία πράξεων Κατασκευή – Βελτίωση – Αναβάθμιση Εξωτερικών Ν. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας ο Δήμος      Ιωαννιτών.     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).