Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igm_logo

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει δια ζώσης – κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην αρ. εγκυκλίου 163/29-5-2020, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) με τα παρακάτω θέματα: 
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 3ο Αναγνώριση της θυσίας των συμπολιτών μας Χρήστου Τσώνη και Χρήστου Πιτούλη που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και απόδοση τιμής. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2020. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2020. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 6ο Επιστροφή χρηματικών ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 290/2020 απόφασή της περί εξώδικου συμβιβασμού με Ελένη Παπαγεωργίου του Ευαγγέλου, για ιδιοκτησία της στα Σύβοτα λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλεως. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 8ο Απαλλαγή τμήματος ενοικίου έτους 2020 της εταιρείας «ΖΩΤΟΥ Α. – ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Α. Ο.Ε.» που εκμεταλλεύεται το Κάμπινγκ Δρεπάνου, λόγω αναγκαστικής φιλοξενίας αλλοδαπών κατά τη διάρκεια της καραντίνας. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.558,20τ.μ. του με αριθμό 60 τεμαχίου διανομής Αγροκτήματος Αγίου Βλασίου-Καστρίου-Ραγίου της Κοινότητας Αγίου Βλασίου, με σκοπό την καλλιέργεια σπαραγγιών για 9 έτη. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.203,20 τ.μ. στη θέση «Αγρόκτημα Συβότων» της Κοινότητας Συβότων, με σκοπό την εγκατάσταση μάνδρας οικοδομικών υλικών. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου της Τ.Σ. που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 108 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 12ο Έκφραση γνώμης επί της ΑΕΠΟ που αφορά το έργο «Βελτίωση και λειτουργία του δρόμου : Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 13ο Ανάκληση της με αριθμ. 2204/13-7-1998 συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάν παραχώρησης έκτασης από τον πρώην Δήμο Παραποτάμου προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) καθότι δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός της παραχώρησης. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 14ο Θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 15ο Αύξηση ωραρίου σχολικών καθαριστριών στα πλαίσια του άρθρου 8 του Ν.4368/2016. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 16ο Ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα. -Εισηγητής: Βασιλειάδης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος. 
ΘΕΜΑ 17ο Μετονομασία οδού στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας από οδός «Σκυλοσόφου» σε οδό «Διονυσίου Φιλοσόφου». -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 18ο Μετονομασία πλατείας στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας από πλατεία «Τιτάνης» σε πλατεία «Γιτάνων». -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 19ο Μετονομασία πλατείας στην Κοινότητα Συβότων από πλατεία «Κερκυραίων & Κορινθίων» σε πλατεία «Υδραίων Ναυτών». -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 20ο Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Ίδρυμα Ηλία Ι. Σάρρα” που εδρεύει στη Κοινότητα Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την περίοδο 2020-2024. -Εισηγητής: Δήμαρχος.