Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβουλίο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση εξόδων φιλοξενίας της αντιπροσωπίας του Δήμου Λαυρεωτικής.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηγουμενίτσας με το ποσό των 100.000,00 ευρώ για το έτος 2012, βάσει του ήδη εγκεκριμένου Διετούς Σχεδίου Δράσης.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Μείωση μισθωμάτων σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα, βάση της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο : «Μελέτη κεντρικής πλατείας στο Λαδοχώρι»

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση της χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Συβότων για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.