Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

dhmarxeio-filiaton
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 2η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17: 00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 
1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 
– Εισηγητής: κ. Μπορδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ.