Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018,  τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1οΕνημέρωση από τον Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ και συζήτηση για τη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων.  
ΘΕΜΑ   2οΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2022. -Εισηγητές: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   3οΈγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2021. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   4ο9η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   5οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 323/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   6οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   7οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 371/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   8οΕπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   9οΕπικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 203/2015 (ΑΔΑ:ΒΧΞΣΩΡΙ-695) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 10οΕπικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 112/2018 (ΑΔΑ: 60Α9ΩΡΙ-6ΔΡ ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 11οΕπικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 166/2017 (ΑΔΑ:ΩΟΕΑΩΡΙ-ΔΘΒ)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 12οΕπικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 (ΑΔΑ: 75ΔΙΩΡΙ-3ΛΑ)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 13οΠρόσληψη προσωπικού με επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 14οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 37/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 18.289,87τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, με σκοπό την χρήση της ως αποθηκευτικού χώρου ξυλείας και άλλων υλικών κατασκευαστικής εταιρείας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 15οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.102,67τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 16οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 39/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.114,86τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 17οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 24.985,95τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 508 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Αγίου Βλασίου-Καστρίου-Ραγίου έτους 1959 στη θέση «Μεγάλο Λιθάρι» της Κοινότητας Καστρίου, με σκοπό την δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης ιχθυολαλλιεργειών. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 18οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφασή της για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωση λόγω της κύρωσης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ.16Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής στην θέση «Γκανί» της Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 19οΠραγματοποίηση κτηνιατρικών εργασιών (στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής) σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από εθελοντή κτηνίατρο σε χώρο ιδιωτικού κτηνιατρείου στην Ηγουμενίτσα. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 20οΤελική ονομασία οδών στην 1η ΠΕ του Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 21οΓνωμοδότηση για την ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 22οΓνωμοδότηση την για προσθήκη του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στην  Β’ τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 23οΈκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.