Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia21

Τη Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ.   στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με 38 θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  06-04-2011 συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάμπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.
 3. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονομίδη, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο: «Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων».
 4. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης κατά δύο (2) έτη, ακινήτου ιδιοκτησίας του Παπαβασιλείου Διονυσίου επί της οδού Κ. Κανάρη (Α’ Πολεοδομική Ενότητα Λαδοχωρίου) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος φακέλων Οικονομικών Προσφορών), της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων» και έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης.
 6. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Ανδρέα Ζέρβα και Αικατερίνης Ζέρβα, επί της οδού Κ. Αιτωλού 10 για τη στέγαση της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Άρτας – Κομμένου (1η επαρχιακή οδός) – Υποτμήμα Β’», αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.
 8. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 9. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες των Ιωαννίνων, περίληψης της υπ’  άριθμ. ΣΟΧ 2/2011 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πανελλήνια Γενική έκθεση  «Πανηπειρωτική» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστημα 7-15/5/2011.
 11. Έγκριση μετακίνησης και των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για το έτος 2011, της Οδοντιάτρου Μαρίας Παππά, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να συμμετάσχει στο Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος, στο τμήμα Δημόσιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ., που θα διεξάγεται στην Αθήνα σε μηναία τετραήμερα (όπως αυτά θα οριστούν).
 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 14. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την από 14-07-2008 έφεση του Beraj Eqerem του Hakim, κατά 1)της υπ’ αριθμ. 28/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’ Τριμελές), 2) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1699/2005 αποφάσεως του Νομάρχη Ιωαννίνων και πάσης άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.
 15. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Αντιμετώπιση προβλήματος που δημιουργήθηκε σε δρομολόγιο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ από Μελιγγούς  στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πεδινής και αντίστροφα).
 16. Κατακύρωση του διαγωνισμού με της διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 36ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2011.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποξήλωση γέφυρας Μπέλευ», αναδόχου Ιωάννη Γραβάνη ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2011.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 16-06-2011.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση παιδικού σταθμού Παρακαλάμου», αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Α.& Π. Λάμπρης Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2011.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση Δημ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως Πολιτιστικού Κέντρου», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2011.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικές εργασίες στα Δ.Δ Σπαθαραίων και Μαζαρακιάς», αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή περίφραξης στο γήπεδο Μαζαρακιάς», αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο Δ.Δ. Λαδοχωρίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δ.Δ. Ν. Σελεύκειας», αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.
 26. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών αύλειου χώρου Β’ Ενιαίου Λυκείου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.».
 27. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή  σχολικού  κτιρίου  Β/θμιας εκπαίδευσης  στην περιοχή  Λαδοχωρίου  στο χώρο  του 3ου Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.».
 28. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 29. Έγκριση της μελέτης του έργου «Επισκευή Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και της δημοπράτησής του βάσει της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσκλησης, με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3669/08.
 30. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα της είτε όχι, για το έτος 2011.
 31. Αναπροσαρμογή μισθώματος του ακινήτου στο όποιο στεγάζεται το ΚΕΘΕΑ, στην οδό Κοραή 11, στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Βλαδίμηρου Λαζαρίδη, βάσει του αριθμ. πρωτ. 240/14-1-2009 μισθωτηρίου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (ήδη Π.Ε. Ιωαννίνων).
 32. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Π. Νάση, επί της οδού Μελανίδη 4 στα Ιωάννινα, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Χ. Κυριακόπουλου, επί της οδού Αθ. Διάκου αρ.6 στα Ιωάννινα, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 34. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ι. Μούλια, επί της οδού Πυρσινέλλα αρ.6 στα Ιωάννινα, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε μία (1) εφημερίδα, συνοπτικού πίνακα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του Πάσχα.
 38. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των αριθμ. 1/05-04-2011 και 2/07-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειάς του και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.