Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Με δύο συνεδριάσεις στις 19 Δεκεμβρίου και στις 28 Δεκεμβρίου σε ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, συνέρχεται το Δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών:

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2012 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37/2011 απόφασης Δ.Σ. περί Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

3. Διάλυση σύμβασης του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας. Β΄ Υποέργο: Δίκτυο Αγ. Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας. Β΄ Υποέργο: Δίκτυο Αγ. Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικής διώρυγας στο δ.δ. Καλλιθέας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου Ξέχωρο – Κάτω Ξέχωρο» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων σε δ.δ. του Δήμου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

9. ‘Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

10. ‘Έγκριση μελέτης: Τοπογραφική αποτύπωση διαδρομής Παλαιοχώρι – Κοκκινιά – Βελεντζίνα Μαλουνίου, ποσού €14.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

11. ‘Έγκριση μελέτης: Τοπογραφική αποτύπωση διαδρομής Βρυσέλλας – Φιλιάτες – Άγιοι Πάντες ποσού €14.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

12. ‘Έγκριση μελέτης: Τοπογραφική αποτύπωση Κάμπος Φιλιατών – Κόκκινο Λιθάρι, ποσού €14.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

13. ‘Έγκριση μελέτης: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σκέφαρης, ποσού € 29.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

14. ‘Έγκριση μελέτης: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών, ποσού €30.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

15. ‘Έγκριση μελέτης: Βοσκοϊκανότητα, ποσού €15.990,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

16. Έγκριση μελέτης: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ. κ. Πλατάνου & τ. κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

17. Έγκριση μελέτης: Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

18. Ενίσχυση άπορων οικογενειών του Δήμου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

19. ‘Έγκριση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων και αναψυκτικών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

20. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44/2011 απόφασης Δ.Σ. περί Συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

21. Αποδοχή της μεταβίβασης από την ΝΕΔΗΚΕΦ, κατόπιν της με αριθμό 20/22-7-2011 απόφασης του Δ.Σ, των με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΒ 3308, φορτηγού εργοστασιακής κατασκευής ISUZU και ΗΝΒ 4228 λεωφορείου εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

22. Εκκένωση του παλιού Κοιμητηρίου Κεστρίνης και μεταφορά των οστών στο νέο Κοιμητήριο – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

23. Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση – Σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

24. Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Βασίλειο του Κωνσταντίνου– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

25. Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Θωμά του Κωνσταντίνου– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ