Συστήματα ελέγχου των βιολογικών καθαρισμών για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου

Ο προγραμματισμός δράσεων που αφορούν την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.  

Μετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη και την θετική  αξιολόγηση του, ως τώρα, έργου που έχει να παρουσιάσει η  Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Περιβαλλοντικών Ελέγχων που έχει συγκροτηθεί με απόφασή του, συζητήθηκε το ζήτημα του Αμβρακικού και της αναγκαιότητας μείωσης των πηγών ρύπανσης του.

Ο  κ. Αλεξ. Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι προγραμματική δέσμευση της Διοίκησης Περιφέρειας είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, θέση που επανέλαβε και στην πρόσφατη ημερίδα που οργάνωσε στην Ανέζα Άρτας η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων,  θα προωθήσει το μέτρο της τοποθέτησης συστημάτων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της παροχής των βιολογικών καθαρισμών των μονάδων που καταλήγουν σε ποταμούς και σε ειδικές προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι ο Αμβρακικός κόλπος. Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται αυτόματα με ασύρματο δίκτυο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα προωθηθεί προς έγκριση και υλοποίηση στην αρμόδια Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου και στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.  Ο Περιφερειάρχης σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε και τα εξής:

«Πρόκειται για σύστημα που έχει εφαρμοστεί ήδη στην περιοχή των Ιωαννίνων, και θεωρώ ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλη την Ήπειρο, για να μπορούμε να ελέγχουμε την ποιότητα των υδάτων που επεξεργάζονται από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, γιατί μετά από όσα προβλήματα παρουσιάστηκαν στον Αμβρακικό Κόλπο, θέλουμε να εξετάσουμε τι νερά τελικά διοχετεύονται στους τελικούς αποδέκτες, που είναι τα ποτάμια μας, που καταλήγουν είτε σ΄ αυτόν, είτε σε άλλες θαλάσσιες περιοχές».