Σύντροφε Γραμματέα… Να διαγραφεί η κυβέρνηση…

…σας καλώ, θέτοντας σε εφαρμογή τα άρθρα 9 του καταστατικού (λογοδοσία – ανάκληση) και 12 (Δημοψηφίσματα), όπως αναλάβετε τις σύμφωνες με το καταστατικό πρωτοβουλίες ώστε να ανακληθούν οι κομματικές ιδιότητες, του νυν Προέδρου Γεωργίου Α. Παπανδρέου, των μελών της Κυβέρνησής του, των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή… με το αιτιολογικό της αντικαταστατικής συμπεριφοράς, αφού η κυβέρνηση σήμερα δεν υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και το Έθνος, ούτε υπερασπίζεται τα συμφέροντα του…

Ανοιχτή επιστολή

Σύντροφε Γραμματέα… (όχι επειδή «μαζί τα φάγαμε»…)

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 του καταστατικού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (στο οποίο δεν γνωρίζω αν πλέον είμαι μέλος, αφού λόγω των συνεχών περικοπών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν μου περισσεύουν για να πληρώσω τη συνδρομή μου…), περί «Εσωκομματικής δημοκρατίας»… προβαίνω στην υποβολή και δημοσιοποίηση πρότασης:

Επειδή, σύμφωνα με το προοίμιο του Καταστατικού του Κινήματος:

– μένουμε πιστοί στις αρχές της Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Απελευθέρωση

– είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε στον πολίτη ελευθερία και ισότητα, διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή και διαρκή διαβούλευση και να διατηρήσουμε το Κίνημά μας ανοικτό στην κοινωνία

– επιδιώκουμε να γίνει το Kίνημά μας κίνημα πολιτισμού, παιδείας και ανθρωπιάς σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνοχής και προόδου για όλους

– αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στην νέα γενιά και στο μέλλον της Πατρίδας μας στη διεθνή κοινωνία

– δεσμευόμαστε  να υπηρετήσουμε με το Κίνημά μας τον Ελληνικό Λαό και το Έθνος και να προασπίσουμε τα συμφέροντά του

Επειδή, σύμφωνα με το καταστατικό του κινήματος το ΠΑΣΟΚ (άρθρο 4):

Επιδιώκει τη δημιουργία μιας προοδευτικής κοινωνικής συμμαχίας με στόχο τη δίκαιη συμμετοχή όλων

– σε μια κοινωνία συνοχής και ασφάλειας,

– στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης και της προόδου,

– στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση,

– σε μία ανοικτή οικονομία δίκαιης πρόσβασης, βασισμένη στην ποιότητα και την καινοτομία,

– στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε μία ανοικτή κοινωνία γνώσης και πληροφορίας, που αναγνωρίζει ως βασική πηγή πλούτου τον άνθρωπο.

Επειδή σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 4) το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερούς στόχους, ιδίως:

– τη διασφάλιση και διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών,

– τη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου,

την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την εγγύηση της καθολικής πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, του δημόσιου ελέγχου των υποδομών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας,

– τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης,

– τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

Επειδή με τη λειτουργία της παρούσας κυβέρνησης η οποία «υποστηρίζεται» από το ΠΑΣΟΚ, οι παραπάνω καταστατικές επιταγές παραβιάζονται συστηματικά, διαρκώς και με πρόθεση:

Επειδή την τελευταία διετία η «κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ»:

Απεμπόλησε την Εθνική Ανεξαρτησία, υποδουλώνοντας τη χώρα στην Τρόικα…

Αγνοεί τη Λαϊκή Κυριαρχία και εφαρμόζει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για το οποίο ο λαός δεν την ψήφισε…

Οδηγεί την κοινωνία σε υποδούλωση…

Προωθεί την κοινωνική διάλυση και την κοινωνική ανασφάλεια…

Στερεί από την κοινωνία τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης και της προόδου…

Στενεύει την αγορά εργασίας και δημιουργεί θέσεις ανεργίας…

Δημιουργεί μια κλειστή οικονομία που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς επαίτες…

Καταρρακώνει την εκπαίδευση και αποδέχεται τον άνθρωπο ως εμπορεύσιμο και αναλώσιμο προϊόν…

Συρρικνώνει και εξαφανίζει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τον πολιτών…

Προχωράει στην άνιση κατανομή του Εθνικού Πλούτου και στο ξεπούλημά του….

Δεν υπερασπίζεται το Δημόσιο Συμφέρον  ή μοι μόνον των δανειστών

Δημιουργεί συνθήκες πλήρους ανεργίας

Στερεί από τους πολίτες ακόμα και την αξιοπρέπειά τους…

Κατόπιν των παραπάνω σας καλώ, θέτοντας σε εφαρμογή τα άρθρα 9 του καταστατικού (λογοδοσία – ανάκληση) και 12 (Δημοψηφίσματα), όπως αναλάβετε τις σύμφωνες με το καταστατικό πρωτοβουλίες ώστε να ανακληθούν οι κομματικές ιδιότητες, του νυν Προέδρου Γεωργίου Α. Παπανδρέου, των μελών της Κυβέρνησής του, των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή… με το αιτιολογικό της αντικαταστατικής συμπεριφοράς, αφού η κυβέρνηση σήμερα δεν υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και το Έθνος, ούτε υπερασπίζεται τα συμφέροντα του…

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Γκόρου Δ. Βασιλική