Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 2 Μαρτίου 2018)

 Την Παρασκευή 02-03-2018, και ώρα 12:00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-02-2018 συνεδρίασης.

  1. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή «Βραχώνα» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας
  2. Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
  3.  Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
  4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00  € (με Φ.Π.Α.).
  5. Έγκριση πρακτικού Νο 4/09-02-2018 της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού (Διακήρυξη 5/2017), για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, κατά τα σχολικά έτη  2017-18 και 2018-19».
  6. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση σποραδικών φθορών, χρωματισμών & μονώσεων επιφανειών και εσωτερικών – εξωτερικών  θυρών  σε κτίρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
  7.   Έγκριση ανάθεσης προμήθειας – υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  8. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Φιλιππίδου ΆνναςΕπόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 19 έως 21-03-2018, για τη συμμετοχή της στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-Εφαρμογή HACCP σε μονάδα μαζικής παραγωγής».
  9. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των Θεοχάρη Μητσάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Μπάρμπα Αντωνίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή τους στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.