ΤΕΕ Ηπείρου: Χωροθέτηση σταθμού συμπίεσης – προσαιγιάλωσης αγωγού Φυσικού Αέριου

tee

Η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΗ συνεδρίασε με θέμα το έργο «διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (ως μέρος της επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) μέχρι την περιοχή της Θεσπρωτίας» και «την αναβάθμισή του με τις αναγκαίες υπόγειες και υπέργειες εγκαταστάσεις» προκειμένου να έχει την ικανότητα μεταφοράς των προβλεπόμενων ποσοτήτων προς την Ιταλία.

Μετά από διαλογική και διεξοδική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω:

Το φυσικό αέριο αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση συγκριτικά με τις κύριες σήμερα πηγές ενέργειας. Παρέχει ασφάλεια στην εκμετάλλευση και έχει χαμηλό κόστος  συγκριτικά  με άλλες μορφές ενέργειας. Είναι  η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές, με υψηλή θερμική απόδοση.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει ήδη σημαντικά θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας καθώς μειώνεται η εξάρτησή της από το πετρέλαιο. Επίσης, η διεύρυνση της χρήσης του ,στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.

Το ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί πως ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, το έργο του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για ολόκληρη τη χώρα.

Η κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών της Ηπείρου από Φυσικό αέριο, θα αποτελέσει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή της, και σήμερα και στο μέλλον. Αυτό προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), με έδρα την Ήπειρο και με σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας για όλη την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός αυτός, θα πρέπει να προβλέπει και σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή χωροθέτησης των εγκαταστάσεων.

Ο ρόλος της Θεσπρωτίας για την ανάπτυξη της Ηπείρου σε σχέση με όλα αυτά αλλά και σε σχέση με τα μεγάλα έργα που, ή έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται ή ακόμη σχεδιάζονται, είναι σημαντικός. Η Θεσπρωτία εκτός από μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή καθίσταται κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, εμπορευμάτων, επιβατών, πληροφορίας και ενέργειας.

Η αναγκαιότητα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων συμπίεσης και μέτρησης  Φυσικού αερίου και από τη χωροθέτηση της διαδρομής του αγωγού και της προσαιγιάλωσής του, είναι τεράστια. Η ευρύτερη περιοχή, είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον και επομένως πρέπει να προστατευθεί αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στα πλαίσια της μελέτης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, το τελικώς προσδιοριζόμενο σημείο προσαιγιάλωσης (Ομπρέλα 2), έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς το σημείο Ομπρέλα 1. Στη θέση Ομπρέλα 1 υπάρχουν κατολισθήσεις και σεισμικά ρήγματα με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν υπάρχουν στη θέση Ομπρέλα 2.

Οι προσδιοριζόμενες θέσεις εγκατάστασης του σταθμού συμπίεσης στις θέσεις Γουρί και Βαρικό φαίνεται ότι καλύπτουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις ασφαλούς χωροθέτησης (απόσταση από περιοχές οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, οπτική απομόνωση).

Επειδή όμως η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, θεωρούμε πως είναι δυνατόν (και σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί), να εξευρεθούν και άλλες θέσεις εγκατάστασης του σταθμού συμπίεσης ώστε η περιοχή να προστατευτεί με τον καλύτερο τρόπο, επιφέροντας έτσι και τη κοινωνική συναίνεση, προϋπόθεση απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Γιώργος Ρεκατσίνας

Κοινοποίηση:

–   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γρ. Υπουργού

–   Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

–   Βουλευτές Ηπείρου

–   Περιφερειάρχη Ηπείρου – κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο

–   Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

–   Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

–   Δήμο Ηγουμενίτσας – Γρ. Δημάρχου

–   ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

–   Τ.Ε.Ε.

–   Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.

–   Μ.Μ.Ε.