ΤΕΙ Ηπείρου – Βήματα Αξιολόγησης

tei igoumenitsas

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ηπείρου, στα Ιωάννινα την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, Ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ Ηπείρου – Βήματα Αξιολόγησης – Υλοποίηση του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου σε εξέλιξη».

Σκοπός της ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) – ΤΕΙ Ηπείρου» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς πόρους, ήταν η ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των φοιτητών για τις ενέργειες του ΤΕΙ- Ηπείρου, σχετικά με τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέσα από τις διαδικασίες Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών μονάδων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Την ημερίδα χαιρέτησαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π του ιδίου Ιδρύματος, Καθηγητής κ. Γεώργιος Καψάλης καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου Καθηγητής κ. Ευριπίδης Γλαβάς. Επίσης, μηνύματα απέστειλαν η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου καθώς και ο Βουλευτής Ν. Ιωαννίνων κ. Τασούλας Κων/νος.

Εισηγητές των θεμάτων της ημερίδας ήταν:

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΙ Ηπείρου Καθηγήτρια κ. Δήμητρα Ζωάκη – Μαλισιόβα, η οποία  αναπτύσσοντας το θέμα: «Πορεία υλοποίησης του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου», προσπάθησε με σαφή τρόπο να αναδείξει το επιτελούμενο έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο ΤΕΙ Ηπείρου. Η κ. Ζωάκη τόνισε, ότι με τις δράσεις του έργου που βρίσκεται  σε εξέλιξη, ορίζεται  ο σταθερός βηματισμός όλων όσων ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο, εντείνοντας τις προσπάθειες που οδηγούν  στη συνεχή βελτίωση του Ιδρύματος.

Ο κ. Νίκος Αντωνιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου ανέπτυξε με κριτική διάθεση το θέμα: «ΜΟ.ΔΙ.Π. και ΟΜ.Ε.Α. μια σχέση συνεργασίας και υποστήριξης», τονίζοντας ότι η αλληλεπίδραση και η δημιουργική  ανάδραση μεταξύ των δύο μερών, είναι το κλειδί για μια αποδοτική αξιολόγηση και για την ορθή χρήση των αποτελεσμάτων.

Ο κ. Στέφανος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο και μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου αναφέρθηκε στο θέμα: «Χτίζοντας την Εσωτερική Αξιολόγηση», δίνοντας μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Ο κ. Αναστάσιος Τσίνας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π., ανέπτυξε με ρητορικό τρόπο το θέμα: «Εμπειρία Εξωτερικής Αξιολόγησης», μεταφέροντας  μεταξύ άλλων και την εμπειρία, από την προ μίας ημέρας   εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος του, από ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση της Δ/ντριας Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου, κας Μαίρης Γκούβα, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία προσέγγισε ψυχολογικά τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης αναπτύσσοντας το θέμα: «Το “βλέμμα” του εαυτού & το “βλέμμα” των άλλων: τα μη λεχθέντα της αξιολόγησης».

Στην ημερίδα τονίστηκε η σημαντικότητα της αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και στο επίπεδο των ακαδημαϊκών μονάδων. Κοινή διαπίστωση των εισηγητών ήταν ότι με τις δράσεις του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. επιδιώκεται η δημιουργία μιας δυνατής εσωτερικής κουλτούρας ποιότητας μέσα από διαδικασίες που θα προωθήσουν σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος την αξιολόγηση και την ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Παρουσιάστηκε, επίσης, μία ψυχολογική προσέγγιση τόσο των αντιστάσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης – εστιάζοντας στο «βλέμμα» του Άλλου, όσο και των αποτελεσμάτων μιας ερευνητικής μελέτης κατά την οποία διαπιστώθηκαν επιδράσεις των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των φοιτητών με τους τρόπους που αξιολογούν  το ακαδημαϊκό περιβάλλον και τους καθηγητές τους.

Ευελπιστούμε οι προτάσεις που περιλήφθησαν στην παρούσα Ημερίδα να αποτελέσουν έναυσμα και κίνητρο για περαιτέρω ενημέρωση και έρευνα της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, 

Η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΙ Ηπείρου και

Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγήτρια  Δήμητρα Ζωάκη – Μαλισιόβα