Την Τετάρτη ο απολογισμός και η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 13ης/30-12-2013 και 1ης /6-1-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου.

3) Κατάρτιση  Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 για την Περιφέρεια Ηπείρου

 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2013

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

6)  Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου στο πρόγραμμα Leader.

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου & Τουρισμού)

7) Στήριξη πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα

(εισήγηση:  ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

Την ίδια ημέρα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική (άρθρο 185 του Ν. 3852/2010) δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με  θέμα ημερήσιας διάταξης:   «Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2013 Περιφέρειας Ηπείρου»

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:

“Διαβούλευση σχετικά με την Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac.

Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. Ηπείρου βρίσκονται αναρτημένα το κείμενο της 3ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και το κείμενο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020.