Το μέλλον του ΤΕΙ στη Γ.Σ. του Ιδρύματος την Τετάρτη στην Άρτα

tei igoumenitsas

Γενική συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Άρτα.Μια συνέλευση, η οποία ίσως θα καθορίσει και το μέλλον του Παραρτήματος στην Ηγουμενίτσας, αφού το 1ο και κύριο θέμα της συνεδρίασης είναι:

“Οι εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η διαμόρφωση νέας στρατηγικής του Ιδρύματός μας υπό τις νέες συνθήκες”.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα:

καλούνται:

Όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 1η Συνεδρίαση που θα γίνει στις 22 Ioυνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στους Κωστακιούς Άρτας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Οι εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η διαμόρφωση νέας στρατηγικής του Ιδρύματός μας υπό τις νέες συνθήκες.

2. Έγκριση έκθεσης ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού Χρήσης 2008 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου*.

3. Έγκριση έκθεσης ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού Χρήσης 2009 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου*.

4. Αποστολή αιτήματος προς το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για αποστολή πίνακα επιλογής 2 Ορκωτών για τον οικονομικό έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Ηπείρου για τα έτη 2010-2011-2012.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, Μόνιμη Διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, με αναπληρώτρια τη Νεκταρία Αγγέλη, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του κλάδου ΤΕ 1 (τμ. Φυτικής Παραγωγής) της Σ.ΤΕ.Γ. του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Γρηγόριος Γκίκας

Καθηγητής