Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι εδώ…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

Διαφημιστική εκστρατεία δημοσιοποίησης της λειτουργίας του Παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ιωαννίνων στη νέα Σελεύκεια της Ηγουμενίτσας ξεκινά από την Παρασκευή 06-05-2011 η Διευθύντριά του κ. Αλεξάνδρα Σούλη, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Κύριος στόχος της όλης ενέργειας, είναι η ενημέρωση όλων των κατοίκων του Δήμου για τη λειτουργία του Παραρτήματος και τη φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., με σκοπό, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-12, να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κατοίκους, ηλικίας άνω των 18 ετών δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να εγγραφούν στο σχολείο και να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου.

Στα πλαίσια της εκστρατείας, η Διευθύντρια του ΣΔΕ Ιωαννίνων, απέστειλε στο Δήμο Ηγουμενίτσας, 1200 αντίγραφα διαφημιστικών φυλλαδίων με πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. και αντίστοιχες επιστολές με χρήσιμες πληροφορίες για το παράρτημα στη Νέα Σελεύκεια, με σκοπό να προωθηθούν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου και να μοιραστούν στους μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα δώσουν στους γονείς τους.

Η δράση αυτή συναποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν η κ. Σούλη, εκπ/κοί και εκπ/μενοι του Παραρτήματος με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο, στις 01/04/2011 και η οποία είχε δημοσιοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε. της Ηγουμενίτσας.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας, να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια, ώστε να δοθεί μια δεύτερη εικαιρία σε όσους το επιθυμούν, να φοιτήσουν στο σχολείο με σκοπό να βελτιώσουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές και να εκπληρώσουν την επιθυμία τους για ολοκλήρωση των γυμνασιακών σπουδών τις οποίες για διάφορους λόγους ή δεν ξεκίνησαν ή δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κατά το παρελθόν.

Επισυνάπτονται αντίγραφα των διαφημιστικών φυλλαδίων και της επιστολής της κ. Σούλη.

Η Διευθύντρια

 

 

Αλεξάνδρα Σούλη                                                                                                             Md, M.sc., Εκπαιδευτικός ΠΕ04-05