Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου για το ΤΕΙ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου,  

Αποφάσισε τη δημοσίευση του κάτωθι ψηφίσματος: 

(Απόφαση Δ.Σ. 308/2019) 

-Καταγγέλλει την πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  που αναστέλλει την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Ηγουμενίτσα. 

-Ζητά από την  Κυβέρνησή  να μην προχωρήσει στην παραπάνω νομοθέτηση, αλλά να μεριμνήσει για την άμεση επίλυση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών εκκρεμοτήτων, καθώς και για τη διασφάλιση των αναγκαίων για τη λειτουργία του Τμήματος πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων). 
-Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. 
-Καλεί τους φορείς σε συνάντηση για να καθοριστεί το πλαίσιο δράσης.