Υπεγράφησαν τα αποχετευτικά Φιλιατών – Παραμυθιάς

pitoulis

Υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας οι συμβάσεις αποδοχής της ένταξης των Αποχετεύσεων Φιλιατών – Παραμυθιάς

            Υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη οι συμβάσεις αποδοχής  εντάξεως  των έργων «Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού»  Φιλιατών και  Παραμυθιάς- Καρυωτίου, στις 8 και 11 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

            Οι προτάσεις για την χρηματοδότηση είχαν κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ήδη οι αποφάσεις ένταξης δίνουν το πράσινο φως για την δημοπράτησή τους.

            Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 18.329.450. Για την   «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών» η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι 8.506.250 ευρώ και για την  «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου» η  αντίστοιχη δαπάνη είναι  9.823.200 ευρώ.

            Για την εκτέλεση των ως άνω έργων δεδομένου ότι ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Σουλίου δεν διαθέτουν  διαχειριστική επάρκεια, είχαν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των δύο Δήμων  και της την Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από σχετική απόφαση που είχαν λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα Δημοτικά Συμβούλια.

          Tα δύο έργα αυτά είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς   θα επιλύσουν σοβαρά προβλήματα ποιότητας ζωής στις περιοχές και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.