Χαρακτηρισμός ακαταλληλότητας νερών κολύμβησης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Απαγορεύουμε τα λουτρά στα θαλάσσια νερά των παρακάτω ακτών του Νομού

     Θεσπρωτίας:

     1.Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.

     2. Στις εκβολές του ποταμού Καλαμά 100 μ εκατέρωθεν.

     3. Στην Θαλάσσια περιοχή, βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον

         κόλπο Πλαταριάς και 200 μέτρα εκατέρωθεν.

Β . Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την

     επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.