ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:Η πιο ανεπτυγμένη ζώνη στη χώρα η Θεσπρωτία!

psaria

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 26/05 τέθηκε το Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θέτει τις κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ανταγωνιστικότητα του κλάδου όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνει:

1. Εξειδίκευση για κάθε τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα). 

2. Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα

3. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

4. Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τέλος, προτείνονται μέτρα και δράσεις θεσμικού και διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρόγραμμα δράσης.

Η Θεσπρωτία πρώτη ζώνη

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η περιοχή Σαγιάδας-Καλαμά χαρακτηρίζεται ως κατηγορία Α1 (η μοναδική στη χώρα) δηλαδή ανήκει στις «Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων και υποδομών, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών χρήσεων. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων και προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ».

Η θέσεις του συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών

Αυτό διαβάζεται με δύο τρόπους επισημαίνει ο πρόεδρος του συλλόγου ιχθυοκαλλιεργητών του νομού κ. Χεκίμογλου Γιάννης: «Είμαστε η πιο ανεπτυγμένη περιοχή στην Ελλάδα κι αυτό είναι καλό για τον κλάδο μας και την τοπική οικονομία. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται παρακολούθηση, ώστε να μην υπάρξει αλόγιστη ανάπτυξη», επισημαίνει και προσθέτει: «Για αυτόν το λόγο άλλωστε εμείς πρόκειται να προτείνουμε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τον περιορισμό της έκτασης ανά μονάδα στην περιοχή μας από 100 στρ. που προβλέπει το σχέδιο, περίπου στα μισά».

Όπως δηλώνει ο κ. Χεκίμογλου, ο σύλλογος έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία ώστε ο χωροταξικός σχεδιασμός για την Θεσπρωτία να παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα που θα γίνει το επόμενο διάστημα στην περιοχή. Σε αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, οι τοπικές αρχές αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες από τα συναρμόδια υπουργεία και τις τοπικές υπηρεσίες τους, ώστε κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να υπάρξει μια συνολική-συλλογική πρόταση.

Πάντως επισημαίνει ο κ. Χεκίμογλου το ειδικό χωροταξικό σχέδιο είναι απαραίτητο και άργησε… 30 χρόνια. Θα θέσει τους κανόνες και θα οριοθετήσει υποχρεώσεις και δικαιώματα. Βέβαια, έχει ζητήματα που θέλουν διαμόρφωση, αλλαγές και αποσαφηνίσεις, είναι όμως ένα θετικό βήμα.

Μάλιστα το θέμα αυτό πρόκειται να συζητηθεί σε συνάντηση που θα έχει την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα, ο σύλλογος ιχθυοκαλλιεργητών και η πανελλήνια ένωση των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιεργειών με την αρμόδια Ελληνίδα Επίτροπο Αλιείας της Ε.Ε. κ. Μαρία Δαμανάκη. Ταυτόχρονα πρόκειται να συζητηθεί και η πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, το οποίο όπως λέει ο κ. Χεκίμογλου, δεν έχει ακόμα χρηματοδοτήσει καμία δράση και 280 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. παραμένουν ανεκμετάλλευτα!