Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την Αναστολή λειτουργίας Τριτοβάθμιου Τμήματος στην Ηγουμενίτσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, αφού έλαβε υπόψη του ότι: 
Ö Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας (πρώην τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, αποτελεί ένα δυναμικό Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία. 
Ö Από την ίδρυσή του ως Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών, πριν από σχεδόν 20 χρόνια, η προσφορά του είναι σημαντική. Τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, το Τμήμα συνέβαλε στην ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής. 
Ö Η Ηγουμενίτσα έγινε χώρος διοργάνωσης Διεθνών Συνεδρίων και πολλών ημερίδων. Δεκάδες επιστήμονες από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια βρέθηκαν στον τόπο μας, δίνοντας στην τοπική επιστημονική κοινότητα μια πολύτιμη ευκαιρία επιμόρφωσης και ενημέρωσης. 
Ö Παράλληλα, μέσω των κατακτηρίων εξετάσεων αρκετοί Θεσπρωτοί, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εφόδιο. 
Ö Ακόμη, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων προς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς σε τακτική βάση αποτελεί μία ακόμη συνεισφορά του Τμήματος στην πόλη και την περιοχή. 
Ö Όλα αυτά τα χρόνια, με δεδομένη την αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκών και κοινωνικών φορέων, σταθήκαμε αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία των Μελών του Τμήματος. 
Με την ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος διαπιστώνεται ότι, σε όλο το δυτικό άξονα της Χώρας, από τους τέσσερεις Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ελληνοαλβανικά σύνορα και έως τα όρια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η Ηγουμενίτσα είναι η μοναδική πρωτεύουσα Νομού που στερείται παντελώς οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η κατάφορη αδικία που τελείται εις βάρος της περιοχής μας θα πρέπει να σταματήσει. 
Η αντίδραση του Φορέα μας δεν πηγάζει από τοπικιστικά συμφέροντα αλλά από το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης, των φοιτητών και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου. 
Εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Πολιτεία 
να ανακληθεί η ανακοινωθείσα αναστολή λειτουργίας του Τμήματος και να ενδυναμωθεί περαιτέρω η λειτουργία του καθώς θα συμβάλλει, μέσω συνέργειας με την τοπική κοινωνία, στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στην ενίσχυση των πολιτισμικών συνόρων της πατρίδας μας. 
Η Ηγουμενίτσα, ως έδρα του Τμήματος, αποτελεί ταυτόχρονα ένα κομβικό σημείο πολιτικής και οικονομικής σημασίας, συνδέοντας την Ευρώπη με την Ασία και μια σημαντική γέφυρα ανθρώπων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως οι μεταφορές, οι επιχειρήσεις, οι εξαγωγές/εισαγωγές, ο τουρισμός, η ναυτιλία, κ.ά. για τις οποίες απαιτούνται οπωσδήποτε γλωσσικές, μεταφραστικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες πέρα από τις αντίστοιχες επαγγελματικές. 
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στους τοπικούς Βουλευτές, στον αρμόδιο Υπουργό και στον Πρωθυπουργό.