Όχι από το ΔΣ Ηγουμενίτσας για στην επέκταση του λατομείου στη θέση Μύλοι – Πέστανη

ntamari_pestanh

ntamari_pestanhΑναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Με την με αρίθμ. πρωτ. 28576/494/24-02-2020, ανακοίνωση – πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ζητήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας, να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας, ως προς την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση «ΜΥΛΟI», Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τις ανάγκες κατασκευής του λιμένα. 
Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας με την αριθμ. 02/2020 απόφασή της, γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου του εν λόγω έργου. 
Επίσης όπου χορηγήθηκαν άδειες για την εκμετάλλευση λατομείων σε εταιρείας που κατασκεύαζαν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σε παρακείμενες εκτάσεις, στην ίδια λατομική περιοχή δεν τηρήθηκαν από αυτές οι εγκεκριμένοι όροι, που υπήρχαν στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάσταση των χώρων. 
Αποτέλεσμα αυτού οι εν λόγω περιοχές στη θέση «ΜΥΛΟΙ» Αγίας Μαρίνας και Κρυόβρυσης να είναι επιβαρυμένες περιβαλλοντικά και να θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, τις αρνητικές αποφάσεις των Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας και Κρυόβρυσης, καθώς και το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η ίδια κατάσταση, ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας, γνωμοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθότι σε όμορες επιφάνειες στην ίδια λατομική περιοχή δεν πραγματοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των περιβαλλοντικών μελετών. 
Αρνητικά γνωμοδότησαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας και Κρυόβρυσης.
Το ίδιο θέμα, ήταν στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία στη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του.