1η Πρόσκληση Leader από την Ήπειρος ΑΕ

 

2010-08-31 21:47:44

 

 

 

 

 

 

 

H «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” θα προβεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις έως τις 22 Νοεμβρίου 2010.

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αφορά στις κάτωθι περιοχές παρέμβασης:

 

 

 

Νομός Ιωαννίνων

 

Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων)

 

Δήμος Ανατολής (για το Δ.Δ. Ανατολής εντός είναι η εκτός σχεδίου περιοχή)

 

Δήμος Κόνιτσας

 

Δήμος Μαστοροχωρίων

 

Δήμος Μπιζανίου

 

Δήμος Παμβώτιδος

 

Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος)

 

Κοινότητα Αετομηλίτσας

 

Κοινότητα Φούρκας

 

Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

 

Νομός Θεσπρωτίας

 

Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας)

 

Δήμος Παραποτάμου

 

Δήμος Συβότων

 

Κοινότητα Πέρδικας

 

Η 1η προκήρυξη του προγράμματος θα αφορά επενδυτικά σχέδια μόνο από φυσικά και νομικά πρόσωπα στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, του αγροτουρισμού (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.) και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) και πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις.