Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 100 θέσεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ξεκίνησε από σήμερα μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων (www.oaed.gr) από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι θέσεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας είναι οι ακόλουθες:

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΚΗΠΟΥΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2