1025 οι ωφελούμενοι από τα ΤΟΠσα στην Περιφέρεια Ηπείρου

perifereia

perifereiaΟλοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠσα). Εντάχθηκαν και οι 14 προτάσεις, με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 1025.

Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν βαθμολογήθηκαν και κατετάγησαν σε ενιαίο πίνακα και αναφέρονται σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας μέσω του πρωτογενή τομέα, της προώθησης των αγροτικών προϊόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και του εναλλακτικού τουρισμού.

Σε ότι αφορά στο κόστος ανά αίτημα έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

  • Επειδή στους προϋπολογισμούς των προτάσεων διαπιστώθηκαν αφενός ιδιαίτερα υψηλά κοστολογημένες δαπάνες, οι οποίες δεν στοιχειοθετούνταν και αφετέρου επικαλυπτόμενες δράσεις, και για να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στην κοστολόγηση των αιτημάτων, καθορίστηκε ενιαία μέσο κόστος για κάθε ωφελούμενο, για την κατάρτιση και για τη συμβουλευτική.
  • Επειδή η κατανομή των ωφελούμενων, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, δεν ανταποκρίνονταν στα πληθυσμιακά κριτήρια και τα ποσοστά ανεργίας ανά Νομό στην Περιφέρεια (ειδικότερα ο Νομός της Άρτας εκπροσωπείτο από το μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων και κατά συνέπεια ωφελούμενων), προτάθηκε η μείωση του αριθμού τους, συνεκτιμώντας την βαθμολογία κατάταξης των Σχεδίων και τις προτεινόμενες δράσεις.

Με βάση τα παραπάνω εγκρίθηκε η ένταξη του συνόλου των προτάσεων, με μικρή υπέρβαση του προϋπολογισμού (περίπου 10%), της πρόσκλησης ώστε να διασφαλιστούν πιθανές αστοχίες κατά την υλοποίηση των Σχεδίων και κατά συνέπεια την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων.

Αναλυτικά εντάχθηκαν:

  • Για την Π.Ε. Άρτας πέντε (5) σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.065.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 250 ωφελούμενους.
  • Για την Π.Ε. Θεσπρωτίας δύο (2) σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 622.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 150 ωφελούμενους.
  • Για την Π.Ε. Ιωαννίνων τρία (3) σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1.179.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 280 ωφελούμενους.
  • Για την Π.Ε. Πρέβεζας τρία (3) σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 998.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 240 ωφελούμενους.

Επίσης εντάχθηκε ένα σχέδιο που απευθύνεται σε όλη την Περιφέρεια προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και αφορά 105 ωφελούμενους.