11 γυναίκες θύματα βίας την ημέρα!

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ενημερώνει ότι η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 εθνικής εμβέλειας για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας δέχθηκε στο διάστημα από 11/3/2011 έως 11/9/2011, 2.090 κλήσεις.Επί του συνόλου των κλήσεων 1.653 (79%) αφορούν σε καταγγελία περιστατικών έμφυλης βίας. Από αυτές οι 1.247 κλήσεις (60%) αφορούν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 406 κλήσεις (19%) αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 25% και συγγενείς 47%)

Από τις 1.247 κλήσεις που αφορούν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών οι 1.082 κλήσεις (87%) αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από σύζυγο/σύντροφο, οι 46 κλήσεις (4%) σεξουαλικής παρενόχλησης, και οι 20 κλήσεις για βιασμό ενώ 112 κλήσεις (9%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας πέραν των παραπάνω.
Τα αιτήματα των γυναικών που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή αναφέρονται στην ψυχοκοινωνική στήριξη 604 κλήσεις (48%), σε νομική συμβουλευτική 264 κλήσεις (21%) και σε νομική βοήθεια 289 κλήσεις (23%).
Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι:
•35% είναι απασχολούμενες (από τις οποίες το 12% αυτοαπασχολούμενες)
•38% είναι άνεργες (από τις οποίες το14% μακροχρόνια άνεργες) και
•11% είναι ανενεργές.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η ηλικία τους φαίνεται ότι:
•4% είναι νέες από 15 έως 24 ετών
•26% είναι ηλικίας 25 έως 39 ετών
•30% είναι 40 έως 54 ετών
•14% είναι 55-64 και
•4% είναι από 65 ετών και άνω.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι:
•0,3% είναι τυπικά αναλφάβητες
•15% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•12% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•7% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και
•15,5% την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:
•77% είναι Ελληνίδες
•11% είναι μετανάστριες
•1% ανήκουν σε μειονότητες
•2% είναι ΑΜΕΑ και
•0,5% ανήκουν στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων.
Ως προς την οικονομική κατάσταση η πλειοψηφία των θυμάτων που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση την περιγράφει ως μέτρια (19%) και κακή (24%) ενώ το 14% την αναφέρει ως καλή.