15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

perifereia

perifereiaΜε αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη δεκαπέντε προτάσεις με αντικείμενο την έρευνα εντάσσονται στον Κωδικό «Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα ερευνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».  Φορέας υλοποίησης των δράσεων είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών).

Οι τίτλοι και οι προϋπολογισμοί τους είναι οι εξής:

Ø  «Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος», προϋπολογισμού  150.000 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την ανάλυση της συνολικής ποιοτικής και ποσοτικής λιπιδιακής σύστασης των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος με φασματοσκοπία 1Η NMR και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, που έχει ήδη αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα σε προηγούμενη πιλοτική μελέτη, σε μεγάλο αριθμό ασθενών της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία.

Ø  «Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS», προϋπολογισμού 146.585 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι:

1. Η ανάπτυξη συστήματος συνεχούς παρακολούθησης αναπτυξιακών, δομικών και οικοφυσιολογικών παραμέτρων της συνολικής έκτασης των δασών της Βόρειας Πίνδου, καθώς και εκτίμησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας με βάση δορυφορικές εικόνες.

2. Η βελτίωση ενός ήδη ανεπτυγμένου επίγειου μοντέλου φωτοσύνθεσης θόλου. Μετά τη βελτίωσή του, το μοντέλο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παραμετροποίηση του δορυφορικού μοντέλου (προηγούμενη παράγραφος) και για την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος.

Ø  «Ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την ανάλυση διαβητολογικών δεδομένων και την εξόρυξη νέας γνώσης», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του διαβήτη στα πλαίσια της νοσοκομειακής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Tο προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει στο γιατρό τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σχετικών τόσο με το γλυκαιμικό έλεγχο, τη θεραπεία του διαβήτη και την κλινική εικόνα του ασθενούς, όσο και με το συνολικό τρόπο ζωής αυτού.

 

Ø  «Προσδιορισμός αυθεντικότητας επιλεγμένων ηπειρωτικών προϊόντων», προϋπολογισμού 149.800 ευρώ.

Το αντικείμενο της πράξης είναι η δυνατότητα προσδιορισμού της αυθεντικότητας/διαφοροποίηση βοτανικής προέλευσης/γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων όπως ο πορτοκαλοχυμός, το ελαιόλαδο και τα τυριά της Περιφέρειας Ηπείρου. Έμμεσα με τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας των παραπάνω προϊόντων ελέγχει κανείς την πιθανή νοθεία τους με προϊόντα χαμηλότερης οικονομικής αξίας.

 

Ø  «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου της Ηγουμενίτσας με συνδυασμό κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Στόχος της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η εκτίμηση για πρώτη φορά της οικολογικής κατάστασης του ευρύτερου Κόλπου της Ηγουμενίτσας. Ως δείκτες μελέτης θα χρησιμοποιηθούν η βενθική πανίδα και οι μικροοργανισμοί της υδάτινης στήλης. Οι δειγματοληψίες θα είναι εποχιακές και/ή μηνιαίες σε αντιπροσωπευτικούς σταθμούς της περιοχής και στον ποταμό Καλαμά μεταξύ της Λίμνης Παμβώτιδας και των εκβολών στην περιοχή μελέτης. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα αποτελέσουν δεδομένα αναφοράς για τη βιοπαρακολούθηση του Κόλπου της Ηγουμενίτσας.

 

Ø  «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

 

Στην παρούσα ερευνητική πρόταση προτείνεται ο σχεδιασμός και η σύνθεση νέων οργανικών μορίων, αναλόγων του φαρμακευτικού σκευάσματος Glivec ή Imatinib, ως αναστολέων των πρωτεϊνικών κινασών, καθώς και ο βιολογικός έλεγχος αυτών.

 

Ø  «Εύρεση Νέων Διαγνωστικών Βιοδεικτών Ηπατίτιδας με Συνδυασμένη Χρήση Εργαλείων Βιοπληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας (HCV-net)», προϋπολογισμού 146.600 ευρώ.

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, σχετικών με την ηπατίτιδα και η μετέπειτα ανάλυσή του με σκοπό τον προσδιορισμό νέων διαγνωστικών βιοδεικτών της νόσου.

Ø  «Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish», προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.

 

Το προτεινόμενο έργο αντιπροσωπεύει μια από τις πρώτες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για τη μελέτη νευροτοξικότητας μικροκυστινών και την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου της τοξικότητάς τους στους υδρόβιους οργανισμούς με βάση τον οργανισμό-μοντέλο zebrafish.

 

Ø  «Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Στα πλαίσια της πράξης προτείνεται η μελέτη των επιπέδων των συγκεντρώσεων υπολειμμάτων ενδοκρινικών διαταρακτών σε επιλεγμένα τρόφιμα και εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή.

 

Ø  «Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλλιέργειας μικροφυκών τα οποία μπορούν να δράσουν ως βιοφίλτρα τριτογενούς καθαρισμού για την απομάκρυνση ουσιών που περιέχονται σε υγρά αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, όπως νιτρικά και φωσφορικά άλατα αλλά και βαρέα μέταλλα.

Ø  «Tεχνολογίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντήζελ) στην Ήπειρο (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η πειραματική παραγωγή biodiesel με πρώτη ύλη την ελαιοκράμβη, το γλυκό σόργο και την αγριοαγκινάρα.

 

Ø  «Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Η πρόταση αφορά στη χρήση της φασματοσκοπίας Raman για την διάγνωση και τον έλεγχο της θεραπείας σε ασθενείς με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) που υποβάλλονται σε ανοσοκρυοχειρουργική.

 

Ø  «Ανάπτυξη λογισμικού με βάση την ανάλυση εικόνας και τον υπολογισμό των διατρητικών τάσεων για τη βέλτιστη εκτίμηση και την επεμβατική αντιμετώπιση στενώσεων στεφανιαίων αρτηριών», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο μέσω εικόνων IVUS και αγγειογραφίας θα μπορεί να κάνει τρισδιάστατη ανακατασκευή του πάσχοντος αγγείου και στη συνέχεια προσομοίωση ροής αίματος σε αυτό, θέτοντας σαν συνοριακές συνθήκες ένα προφίλ ταχύτητας στην είσοδο και το μετρημένο προφίλ πίεσης στην έξοδο του αγγείου.

 

Ø  «Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία», προϋπολογισμού 135.000 ευρώ.

 

Αντικείμενο της πρότασης είναι η μοριακή ανάλυση και επιδημιολογική μελέτη των πολυμορφισμών των γονιδίων που εμπλέκονται στην πρόκληση της φαρμακοανθεκτικής επιληψίας και η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και πιθανών μηχανισμών που διέπουν τον αιφνίδιο θάνατο στην φαρμοκοανθεκτική επιληψία.

 

Ø  «Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

Αντικείμενο της πρότασης είναι η παραγωγή νανοσωματιδίων τροποποιημένης τιτανίας (TiO2), τόσο ως προς τη μορφολογία, όσο και ως προς τη σύσταση (μικροπροσθήκη Ν), καθώς και η προσθήκη αυτών σε εμπορικά παρασκευαζόμενα υδροχρώματα τοίχων, από βιοτεχνίες της περιοχής Ηπείρου.

ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου,   ανακοινώνεται ότι στις 15.6.2012 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αδειοδότηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ 1440/Β/16.6.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 160143/8.12.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2834/Β/15.12.2011). Η αδειοδότηση εντός της παραπάνω προθεσμίας γίνεται χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο).

Η διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού μπορεί να συνεχισθεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν.3199/203 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003). Ειδικότερα για αιτήσεις που θα υποβληθούν τον πρώτο χρόνο (από 16.6.2012 έως 15.6.2013) το πρόστιμο δε μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ, ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το δεύτερο χρόνο (από 16.6.2013 έως 15.6.2014) το πρόστιμο δε μπορεί να είναι κατώτερο των 500 ευρώ. Μετά το πέρας των παραπάνω χρόνων υφιστάμενα δικαιώματα που δεν έχουν αδειοδοτηθεί παύουν να ισχύουν.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων κ. Σ. Στάμου, ο  Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου κ. Απόστολος Δ. Οικονόμου, εξέτασε τη διαφορά του Ομίλου με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία αφορά την επιβολή προστίμων ύψους 40.464 και 70.669 ευρώ ως αποζημίωση υπέρ του δημοσίου για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος.

Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, σε έγγραφο που απέστειλε στην

Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου – και το οποίο κοινοποίησε

στον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, αναφέρει και τα εξής:

«Κατά την κρίση μου τα ποσά των πρωτοκόλλων είναι υπερβολικά διότι:

  1. Χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία μίσθωσης καταστημάτων στο Μάτσικα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με το συγκεκριμένο ακίνητο.
  2. Δεν υπάρχουν σταθερές και μόνιμες κατασκευές στις εκτάσεις που διεκδικεί το Δημόσιο.
  3. Οι εκτάσεις είναι αγροτεμάχια και όχι οικόπεδα, δεν καλλιεργούνται, δεν έχουν πρόσωπο σε δημοτική ή εθνική οδό.
  4. Επί των εκτάσεων αυτών δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα αντικειμενικής αξίας της γης, διότι δεν πρόκειται για πώληση.
  5. Ο Ν.Ο.Ι. είναι κοινωφελές σωματείο χωρίς να λαμβάνει επιδοτήσεις από το Κράτος, δεν ζητά συνδρομή από τους αθλητές του, η δε χρήση της λίμνης και της όχθης είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς του.

Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ, ότι επιβάλλεται για λόγους επιείκειας και αναλογικότητας, η επανεξέταση από την Υπηρεσία σας, του ύψους της αποζημίωσης που επιβλήθηκε στο Ν.Ο.Ι.».

ΕΓΓΡΑΦΟ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Με έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Θεόδωρος Μπούφης, επισημαίνει ότι κάποιες Εθελοντικές Οργανώσεις φέρουν τα σήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, των Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος στις στολές ή και στα οχήματά τους.

Καταλήγοντας ο Γ. Γ. τονίζει ότι αυτό κινείται στα πλαίσια αντιποίησης αρχής και καλεί τις Εθελοντικές Οργανώσεις να αφαιρέσουν τα σήματα, ζητώντας για το σκοπό αυτό και τη συνδρομή των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.