Στα 15,908 δισ. ευρώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2012

Σε 15,908 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το δωδεκάμηνο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2012, σε επίπεδα χαμηλότερα από τον στόχο ύψους 16,312 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε  3,684 δισ. ευρώ επίσης χαμηλότερα του στόχου ύψους 4,577 δισ. ευρώ.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 2011 κατά 6,866 δισ. ευρώ και 2,742 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 30,1% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.