Νέο Πρόγραμμα απασχόλησης για νέους ανέργους από 18 έως 24 ετών

Από το Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνη Μπέζα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προχώρησε σήμερα στην προκήρυξη του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά δράση στήριξης 12.000 ανέργων ηλικίας από 18 έως 24 ετών καθώς την περίοδο αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο αφορά 30.000 ανέργους ηλικίας από 25 έως 29 ετών.

Μέσω του νέου προγράμματος που προκηρύχθηκε σήμερα, οι ωφελούμενοι πρόκειται να απασχοληθούν για διάστημα έως 8 μηνών αφού θα παρακολουθήσουν μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης από 80 έως 120 ώρες -ανάλογα το επίπεδο σπουδών τους- με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και κατόπιν θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας από 380 έως 420 ώρες, που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων «Εγγύηση για τη Νεολαία». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43,2 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Ηπείρου προβλέπεται να ωφεληθούν 480 άνεργοι, 120 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και 360 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως την 20η Σεπτεμβρίου 2014 στο http://youthguarantee.ypakp.gr.