197.000€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από το Λάμποβο

Ανακοινωθήκαν σήμερα από τον Δήμο Σουλίου τα οικονομικά στοιχεία για το Λάμποβο 2013.
Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 196.931€
Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων ανέρχεται σε 243.912€ και προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του δημοτικού σχολείου Βούλγαρη .
Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 46.980,56€ και αφορά δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χημικές τουαλέτες, προβολή και κάλυψη λαμπόβου κ.α.