2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ THIROPEDIA

kynigos

kynigos2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

“Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «THIROPEDIA» ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» 

Την 2η συνάντηση της επιτροπής παρακολούθησης των εταίρων του έργου με τίτλο “ Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting ” και ακρωνύμιο «THIROPEDIA», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013», πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου την Τρίτη 23 Οκτωβρίου & Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ.: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») επί της Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, ως διαχειριστής και συντονιστής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 472.200,00 € και σε αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα: η Περιφέρεια Ηπείρου (Επικεφαλής Εταίρος) και Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και από την Ιταλία: οι δήμοι Erchie (Μπρίντιζι), Leverano (Λέτσε) και Villa Castelli (Μπρίντιζι) της Περιφέρειας Απουλίας στη Νότιο Ιταλία.

Το αντικείμενο του έργου «THIROPEDIA» αφορά τη θήρα και τις σχέσεις της με το ευρύτερο περιβάλλον και περισσότερο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και εξειδικευμένου κοινού, όπως οι κυνηγοί, οι επισκέπτες της περιοχής κά.  Το έργο αντιμετωπίζει το ζήτημα  της αειφόρου θήρας με συνδυασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού και της σχετικής νομοθεσίας,  την τοπική εμπειρία, τα διαδραστικά εργαλεία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και τις εφαρμογές της πληροφορικής.

Απώτερος στόχος του έργου είναι  η συμβολή στη βιωσιμότητα της άγριας πανίδας και γενικότερα της βιοποικιλότητας στην ‘Ήπειρο και στις αντίστοιχες περιοχές της Ιταλίας που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο «THIROPEDIA» περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στα εξής:

·      Συλλογή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων για το κυνήγι, την άγρια πανίδα και την περιβαλλοντική αειφόρο αξία τους,

·      Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη  και την ευαισθητοποίηση στην προστασία της ποικιλότητας της πανίδας (βιοποικιλότητα) των δύο περιοχών εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα και στην Ιταλία με στόχο τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες των περιοχών, τα παιδιά, τους κυνηγούς, τους οικοτουρίστες και τους επιστήμονες,

·      Διάθεση στο ευρύτερο δυνατό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των  εθνικών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών, οδηγιών και μεθοδολογιών για τη διατήρηση, την ανάδειξη  και την προστασία της άγριας πανίδας,

·      Δημιουργία και λειτουργία δύο σύγχρονων Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Ήπειρο και στην Ιταλία σχετικά με την πανίδα και την αειφόρο θήρα,

·      Παραγωγή σχετικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

·      Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την άγρια πανίδα, την αειφόρο θήρα και τη λειτουργία των δύο Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων.

Στη συζήτηση θα γίνει σύντομη παρουσίαση του έργου και θα διευκρινισθούν θέματα που αφορούν την διαχείρισή του, τα παραδοτέα και η στόχευση των αναγκών του έργου.