Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ Ιωαννίνων: Ποιές ειδικότητες θα λειτουργήσουν το 2011-2012

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΚΕΤΕΚ Ιωαννίνων, στο 3ο χλμ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων- Αθηνών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των στελεχών της Περιφερειακής Διοίκησης Ηπείρου του ΟΑΕΔ με τους Φορείς των Ιωαννίνων, με αντικείμενο τον Προγραμματισμό ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2011-2012, μετά από πρόσκληση της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

          Η προσέλευση πλέον των δεκαπέντε εκπροσώπων Φορέων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής επιβεβαίωσε την ενέργεια και ενέκρινε την επιδίωξη του Οργανισμού για το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία και τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχικότητα των κοινωνικών φορέων στη λήψη της απόφασης των προτάσεων ειδικοτήτων για τη νέα σχολική χρονιά.

          Συμφωνήσαμε πως το σύστημα της Μαθητείας που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ στα σχολεία του είναι πετυχημένο, πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

          Προκρίνονται:

          Α: Να προταθούν για επαναλειτουργία το 2011-2012 οι ειδικότητες που σήμερα λειτουργούν, στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Ιωαννίνων, δηλαδή:

  1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  2. Τεχνιτών Θερμ/κών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
  4. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
  5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
  6. Αρτοποιΐας-Ζαχαροπλαστικής
  7. Κομμωτικής Τέχνης
  8. Αισθητικής Τέχνης
  9. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών  Έργων

με ένα τμήμα η κάθε μια.

          Β: Να προταθούν για λειτουργία οι ειδικότητες: ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ και ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, γιατί είναι παραδοσιακές και χρήσιμες ειδικότητες, τις οποίες ο ΟΑΕΔ μπορεί να τις υποστηρίξει επειδή διαθέτει έτοιμα εργαστήρια και δεν λειτούργησαν τα τελευταία δυο χρόνια.

          Γ: Να λειτουργήσουν ως νέες η ειδ/τα “ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ H/Y”, ειδ/τα “ΜΑΓΕΙΡΩΝ” και ειδικότητες που θα απευθύνονται στον Αγροτικό Τομέα και την Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία, κ.α.)

          Δ: Να επανεξετάσει ο ΟΑΕΔ τη λειτουργία ειδικοτήτων που έχουν κορεστεί, και να εκσυγχρονίσει αυτές που σήμερα λειτουργούν ώστε να απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες.

          Ε: Να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο οι συναντήσεις εργασίας σαν την σημερινή γιατί συμβάλουν στη συνεννόηση και στη συνεργασία.

          ΣΤ’: Όσες ειδικότητες δεν γίνεται να λειτουργήσουν σε επίπεδο Μαθητείας να καταβληθεί προσπάθεια να λειτουργήσουν σε επίπεδο ΙΕΚ & ΚΕΚ του Οργανισμού, με το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών, στη διαμόρφωση του οποίου θα συμβάλουν οι Σύνδεσμοι, τα Σωματεία και οι υπόλοιποι Φορείς.

          Τέλος, η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, δεσμεύτηκε να ενημερώνει τους Φορείς και οι Φορείς να συμβάλουν στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΨΑΣ