Σταύρος Καλογιάννης: Σε απόγνωση οι αγρότες από τα προβλήματα στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης 2011

kalogiannis

Ερώτηση στη Βουλή (υπ’ αρ. 2450/2011) προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης, σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή ενιαίας ενίσχυσης παραγωγών για το 2011.

Στην Ερώτησή του αναφέρει:

Για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών για το έτος 2011, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε στους δικαιούχους παραγωγούς προεκτυπωμένες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 μέσω των ΕΛΤΑ. Οι παραγωγοί, εφόσον δεν είχαν να δηλώσουν κάποια μεταβολή, μπορούσαν να υπογράψουν την αίτηση και να την επιστρέψουν αμέσως στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απαντητικές αυτές επιστολές, οι οποίες ήταν απλές και όχι συστημένες, παρελήφθησαν από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια οριστικοποιήθηκαν από τον Οργανισμό. Μάλιστα οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία εξέλιξης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής 2011, που υποβλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Παρ’ όλα αυτά, αρκετές αιτήσεις παραγωγών που απεστάλησαν ταχυδρομικά δεν παρελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα σήμερα αυτοί οι παραγωγοί αφενός να μην έχουν εισπράξει το 50% της Ενιαίας Ενίσχυσης ενώ ορισμένοι εξ’ αυτών έχουν πληρώσει και τον ΕΛΓΑ, αφετέρου να μην μπορούν να αποδείξουν την έγκαιρη αποστολή της αίτησης, καθώς για τις απλές επιστολές τα ΕΛΤΑ δεν χορηγούν απόδειξη κατάθεσης!

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, την πραγματική ανάγκη των παραγωγών να εισπράξουν τα χρήματα της ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούνται αλλά και την πρακτική αδυναμία να αποδείξουν την έγκαιρη κατάθεση και αποστολή μέσω ΕΛΤΑ των απαντητικών τους επιστολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς: σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των παραγωγών, ώστε να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματά τους με την 2η δόση της ενιαίας ενίσχυσης;