Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Απογραφή και Προϋπολογισμός 2011

igmdimarxeio

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.