Αύξηση εξαγωγών για τη Θεσπρωτία την περίοδο 2012 – 2016 κατά 163,53%

Σύμφωνα με την μελέτη με τίτλο: «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό», που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), οι εξαγωγές της Θεσπρωτίας αυξήθηκαν κατά 163,53% την περίοδο 2012 – 2016. Ειδικότερα από 16.865.000€ το 2012 έφτασαν στο ποσό των 27.581.000€ το 2016. Για τον νομό μας, 1ο εξαγωγικό κλάδο αποτελούν τα Τρόφιμα σε μερίδιο επί του συνόλου 97%, ενώ 1ος εξαγωγικός προορισμός είναι η Ιταλία με μερίδιο επί του συνόλου 67%.

Σύμφωνα με το Επιμεήτήριο Θεσπρωτίας “Η τεράστια αυτή αύξηση των εξαγωγών αντικατοπτρίζει τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε κατά την περίοδο 2012 – 2016, και συνεχίζει να καταβάλει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, για την προώθηση των τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερη στόχευση στα εσπεριδοειδή και τις ιχθυοκαλλιέργειες, συμμετέχοντας την προαναφερόμενη περίοδο σε πλήθος διεθνών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και Β2Β συναντήσεων”.