Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτος 2015

Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά σύνθετη. Συντελούνται σημαντικές οικονομικές αλλαγές, που χαρακτηρίζονται από τη μετάβαση της οικονομίας από την φάση  ύφεσης της κρίσης στη φάση της περιορισμένης αναζωογόνησης.

    Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η καπιταλιστική ανάκαμψη –αναζωογόνηση είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο.
    Η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει συνέχιση των αντιλαϊκών μέτρων, που οδηγούν στη σχετική εξαθλίωση των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι το ενδεχόμενο της φάσης ανάκαμψης δε θα αναστείλει τη στρατηγική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και θα συνεχίσει την πολιτική «ελεγχόμενης» πτώχευσης των λαϊκών στρωμάτων.
    Εργαλεία που διαθέτει η αντιλαϊκή κυβερνητική δημοσιονομική διαχείριση, είναι ο προϋπολογισμός και το νομοθετικό πλαίσιο για τις Περιφέρειες και τους Δήμους , γνωστός ως «Καλλικράτης». Κεντρικό ζήτημα για τον προϋπολογισμό (κρατικό και της τοπικής διοίκησης) είναι ποιός πληρώνει από τη μια και ποιός ωφελείται από την άλλη.
    Γενικά ο προϋπολογισμός, ως εργαλείο της δημοσιονομικής διαχείρισης, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των εργαζομένων. Ενώ περιλαμβάνει αύξηση όπως το 2014, έτσι και το 2015 των φορολογικών εσόδων από την αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων, ταυτόχρονα έχουμε συνέχιση της δραστικής συρρίκνωσης των κονδυλίων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
Και από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2015 έχουμε περαιτέρω μείωση της επιχορήγησης, σε σχέση με το 2014 και μείωση των κονδυλίων για την μεταφορά των μαθητών και του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών, μετά την εντολή του οικονομικού παρατηρητηρίου.
    Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι οι δύο περικοπές , γίνονται σε αρμοδιότητες μεταφερόμενες, που από το νόμο έπρεπε όλη η δαπάνη να καλύπτεται από τα αρμόδια Υπουργεία.
    Την ίδια ώρα διευρύνονται οι φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο.
    Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, του «Καλλικράτη» έχουμε μια τετράχρονη εμπειρία και θεωρούμε ότι επιβεβαιωνόμαστε.
    Είναι το όχημα, για το πέρασμα της Στρατηγικής του Κεφαλαίου. Γι’ αυτό έγινε και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε πολλούς τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία , η διαχείριση απορριμμάτων, τα αποχετευτικά δίκτυα, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, το περιβάλλον. Σε αυτά έχουν συμφωνήσει όλοι οι άλλοι και έχουν τεράστιες ευθύνες.
    Για άλλη μια φορά, από αυτό το βήμα, θέλουμε να τονίσουμε, ότι η Περιφερειακή αρχή ταυτίζεται απόλυτα με την κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική.     Ανήκει στο κλαμπ των προθύμων. Ποτέ δεν αντιστάθηκε στην κυβερνητική πολιτική περικοπών στους πόρους από την Κεντρική Διοίκηση. Υλοποίηση κατά γράμμα όλες τις κατευθύνσεις της Κ.Υ.Α . , των Υπουργών Οικονομικών και του ΥΠ.ΕΣ. για περαιτέρω προώθηση των αναδιαρθρώσεων, βλέπε ιδιωτικοποιήσεων. Ιδιωτικοποίηση όλων των ΧΥΤΑ, εργοστασίου ΑΣΑ, επενδύσεων στην ενέργεια, το υδάτινο δυναμικό κ.α.
    Ποτέ δεν διεκδικήσατε τους παρακρατημένους   πόρους, πολλών εκατομμυρίων.
    Μεγάλη ευθύνη έχει και η ΕΝΑΕ και οι πολιτικές δυνάμεις που την απαρτίζουν, γιατί δεν διεκδίκησαν τίποτε και δέχτηκαν τη διαγραφή μέρους του χρέους της κεντρικής Δ/νσης προς τις Περιφέρειες.
    Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας.
ΕΣΟΔΑ
1. Δραστική μείωση εσόδων
    Συνολικά τα έσοδα του προϋπολογισμού μειώνονται κατακόρυφα από 55 εκ. € το 2014 και 47 εκ. €  το 2013 σε 36.288.000 χιλ. το 2015
    ● Φαίνονται αυξημένα, γιατί εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό το Π.Δ.Ε., 50 εκ., που ήταν εκτός των προηγούμενα χρόνια. Σε σύγκριση με την προκαλλικρατική περίοδο, όταν είχαμε  τις Νομαρχίες, έχουμε μείωση 60-70%.

2. Μείωση της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (κωδ. 0100)
    Από 2.9 εκ  € το 2013
    Και 1,8 εκ. € το 2014
    Σε 774 χιλ € το 2015
    Άρα θα έχουμε μεγάλη μείωση στις δαπάνες της Δ/νσης Αγροτικής     Ανάπτυξης και  Κτηνιατρικής, της λειτουργίας των προνοιακών ιδρυμάτων     κ.α.

3. Μειωμένα παρουσιάζονται και οι φόροι- τέλη και δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ. (κωδ.     1000)
    Από 21,6 εκ. € το 2013
    Και 26,1 εκ. € το 2014
    Σε 17,4 εκ. € το 2015

    ●Όλα τα έσοδα από Κ.Α.Π. είναι μειωμένα (κωδ. 12..)
    ● όπως προαναφέραμε και οι ΚΑΠ, για μεταφορά μαθητών και για επιδόματα         Κοινωνικής  Πρόνοιας, για κάλυψη αναγκών για μικροέργα :
                Από 2.282 χιλ. € το 2013
                Σε 1.655 χιλ. € το 2015

4. Τα έσοδα από τη λεγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα (παροχή Υπηρεσιών,     εκμίσθωση ακινήτων, τόκοι καταθέσεων κλπ), είναι πενιχρή , μόνο 61 χιλ. €.

5. Μικρά είναι επίσης, τα έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα, από λοιπά έσοδα και από τα έκτακτα έσοδα.

6. Μεγάλο παρουσιάζεται το κονδύλι στα έσοδα από επιχορηγήσεις στις επενδύσεις , λόγω ένταξης στον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε., που πληρώνεται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου (50 εκ. € ).

        Δράττομαι τις ευκαιρίας να εκφράσω , για άλλη μια φορά, την κατηγορηματική αντίθεσή μας, στο γεγονός ότι το Π.Δ.Ε. ως προγραμματισμός και ένταξη έργων δεν περνάει μέσα από το Π.Σ. και είναι υπόθεση μόνο του Περιφερειάρχη.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα ακολουθούν αναγκαστικά την πορεία της μείωσης των εσόδων

1. Πληρωμές για Υπηρεσίες.
     Δραστική μείωση έχουμε στις πληρωμές για Υπηρεσίες, που προσφέρει η       Περιφέρεια στους κατοίκους της
        Από 14.970.000 € το 2013
        Και 25.315.000 χιλ €το 2014
        Σε 12.930.000 χιλ. €
     Κυρίως πετσοκόβονται δαπάνης για έκτακτο προσωπικό (κωδ. 0300) , αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, για έξοδα κίνησης, αποζημίωση ελεγκτών –γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, που δείχνει και τι Υπηρεσίες θέλετε. Υπηρεσίες μακριά από τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων (αγροτών, κτηνοτρόφων κτλ)

2. Μεγάλη μείωση υπάρχει στις πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες.
    ● Θετικά κρίνουμε, ότι γίνονται προσπάθεια για μείωση μισθωμάτων κτιρίων.  Θέση μας είναι σταδιακά να μηδενιστεί αυτό το κονδύλι.
     ● Θεωρούμε ότι μεγάλο είναι το κονδύλι για επισκευές και συντήρηση μεταφορικών μέσων ( σε διάφορους κωδικούς). Θέση μας είναι η Οργάνωση Υπηρεσίας Μηχανοστασίου που θα έχει σαν φροντίδα τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων της Περιφέρειας.

3. Μείωση έχουμε και στις δαπάνες για προμήθειες αγαθών και εξοπλισμού
    ●Δε συμφωνούμε στη μείωση κτηνιατρικού υλικού και στην προμήθεια ειδών καθαριότητας. Θέση μας είναι ότι η καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας, πρέπει να γίνεται με προσωπικό που να διέπεται από σταθερές σχέσεις εργασίας.
    ● Θεωρούμε, ότι θέλει άλλη οργάνωση στη διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.

4. Δε συμφωνούμε στη μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000).
     Οι μεταβιβαστικές πληρωμές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, στις δομές προστασίας ΑΜΕΑ ή άλλων ιδρυμάτων, των διαφόρων βοηθημάτων του πάσχοντος κτλ.

5. Για τα διάφορα Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Κατ’ αρχήν θέλαμε να ξανατονίσουμε ότι είναι δικά μας χρήματα. Δε μας χαρίζονται. Δεν συμφωνούμε με προγράμματα «άυλων ενεργειών» που στόχο έχουν την ενσωμάτωση των εργαζομένων στα ευρωενωσιακά ιδεώδη ή στη χειραγώγηση τους.
    Προπαγανδιστές χρηματοδοτείται της Ευρωενωσιακής πολιτικής.
 
6. Όσον αφορά τις πληρωμές για επενδύσεις εκτός από τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση του Π.Δ.Ε. , έχουμε κάθετη διαφωνία για τον προσανατολισμό των επενδύσεων.
    Το Π.Δ.Ε. εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για  υποδομές και δευτερευόντως τις ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας. Ουσιαστικά η Περιφέρεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός μεταβίβασης ζεστού χρήματος στο μεγάλο κεφάλαιο της περιοχής π.χ. εργοστάσιο ΑΣΑ με ΣΔΙΤ.
    Ελάχιστα χρήματα δίδονται για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής ( π.χ. αγροτικοί δρόμοι, ομβροδεξαμενές, αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα , παιδικοί σταθμοί , νηπιαγωγεία κ.ά. )
    Πολλοί πόροι κατασπαταλούνται για «θεραπεία», αποκατάσταση από έκτακτες ανάγκες , από θεομηνίες πλημμύρες κτλ, μέσα από απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες αντί να οργανώνονται υπηρεσίες , που να γνωρίζουν, να προλαβαίνουν και να προγραμματίζουν. Θέση μας είναι να οργανωθούν οι Υπηρεσίες και να στελεχωθούν.
Από τα παραπάνω συνάγεται , ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, είναι ενταγμένος στην εθνική στρατηγική των μνημονίων διαρκείας της Ε.Ε. , της κυβέρνησης και των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου.
Είναι προϋπολογισμός ταξικός, κοινωνικά άδικος, λιτότητας μακριά από τις λαϊκές ανάγκες.
Για όλα τα παραπάνω λόγους , τον καταψηφίζουμε.

Όσον αφορά τις άλλες παρατάξεις.

Για την παράταξη «Ήπειρος της Ανατροπής»
    Ακολουθεί τα χνάρια του κόμματος-ΣΥΡΙΖΑ , που την στηρίζει, δεν μπορεί φυσικά να γίνει και αλλιώς.  
 ■ το ίδιο κάνουν έτσι κι αλλιώς όλοι.
     ■  τα ίδια έκαναν και στην Αττική με την κα Δούρου, ψήφισαν                 ακριβώς τον     ίδιο προϋπολογισμό , που ετοίμασε ο κος Σγουρός

    Από τις λίγες συνεδριάσεις του Π.Σ. και των Επιτροπών αναδεικνύεται ο χαρακτήρας της ως δύναμη συναίνεσης και διαχείρισης του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Καμία σχέση δεν έχουν με την ανατροπή.
    Και η τοποθέτηση του κ. Τσίκαρη , για τον προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή είναι αταξική, και μιλά για την ανάπτυξη, σαν να είναι ουδέτερη, σαν να μην υπάρχει Κεφάλαιο, που καθορίζει την όποια ανάπτυξη.
    Λέει χαρακτηριστικά : «…Για να διαμορφωθεί ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός, που να δίνει άλλη διάσταση στην περιοχή, θα έπρεπε η Περιφερειακή Αρχή να είχε κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων…»
    Η αυταπάτη και η διαχειριστική και αταξική λογική στο μεγαλείο της.

Όσον αφορά την παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών», (ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ)
    Θυμήθηκε ότι ο « Προϋπολογισμός δεν είναι διεκδικητικός και είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε».