Πως θα φτάσει στην Ήπειρο το φυσικό αέριο.. Το σχέδιο μέχρι το 2022!

Εννέα σταθμούς CNG στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, μέσω των οποίων θα γίνεται η διανομή φυσικού αερίου προβλέπει το σχέδιο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο θα αναπτυχθεί και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022 και είναι το πρώτο που περιλαμβάνει την Ήπειρο και δίνει βάσιμες ελπίδες για την τροφοδοσία της περιοχής με φυσικό αέριο. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουλίου και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και σε ποιο βαθμό θα κατατεθούν προτάσεις από φορείς της Ηπείρου.

Οι σταθμοί CNG που προβλέπεται να τροφοδοτήσουν την Ήπειρο, είναι στην ουσία ένα σύστημα προμήθειας και μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δίκτυα και αγωγοί.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση τριών τέτοιων σταθμών στα Γιάννινα, δύο στην Άρτα, δύο στην Πρέβεζα και δύο στην Ηγουμενίτσα. Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και βασική πηγή χρηματοδότησης θα είναι το ΕΣΠΑ.

Στο δίκτυο που θα αναπτυχθεί πρόκειται να συνδεθούν 690 Οικιακοί και 165 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 13.800 MWh για τους Οικιακούς και 16.500 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ είχε πρόσφατα θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την πενταετία 2017-2021 καθώς εκείνο για την πενταετία 2018-2022 δεν είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Επίσης, σημειώνεται ότι για το έτος 2017 δεν αναπτύχθηκε δίκτυο διανομής από την εταιρεία καθώς προβλέπεται ότι η ανάπτυξη δικτύου για το έτος 2017 θα μετακυληθεί εντός του έτους 2018 προσαρμοσμένο ανάλογα.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2018.