Μέχρι τις 22 Ιουλίου η υποβολή αιτημάτων στήριξης για τη δράση «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Share Button

Η υποβολή αιτημάτων στήριξης για την δράση 10.1.9 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» συνεχίζεται και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 22/7/2018.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στόχοι της δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωϊκής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Γεωγραφικό πεδίο δράσης είναι όλη η χώρα.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ ανά κατηγορία ζώου κυμαίνεται ανάλογα με με το αν διατηρεί ή όχι αρσενικό ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής ως εξής:

Βοοειδή 333 310
Πρόβατα 232 209
Αίγες 232 209
Χοίροι 215 192
Ιπποειδή 350

Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικών Μελετών
Θεοδώρου Νικόλαος Τ.Γεωπονίας
Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας – ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Ελευθερίας 13 Ηγουμενίτσα 46100
Τ. 2665024070, 2665025481-2