2,4εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας από το ΕΣΠΑ

 

 

 

2010-12-31 17:51:03

 

 

2,4εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας από το ΕΣΠΑ

 

 

 

«Παράθυρο» για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας «ανοίγει» η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πανεπιστήμιο, το Τ.Ε.Ι και τα Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής μέσω του ΕΣΠΑ.

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού ιστού της Ηπείρου μέσω της ενδυνάμωσης της έρευνας και της καινοτομίας υπέγραψε την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» και στον τομέα των καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Η πρόσκληση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.383.676,00€, απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία που από την 01/01/11 μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων για «Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να ενισχύουν δραστηριότητες για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, όπως εξειδικεύονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ».

 

Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης, να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι:

 

· Η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου καθώς και

 

· Η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Άλλωστε βασικός στόχος του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία.

 

 

 

 

Αναπτυξιακός: Διαμαρτυρίες για αποκλεισμό επιχειρήσεων

2010-12-22 20:07:41

 

 

Παρά τις αντίθετες υποσχέσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού μένουν και πάλι εκτός αναπτυξιακής προοπτικής. Η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπεί από το Νέο Αναπτυξιακό Πλαίσιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή 10/12/2010.

 

Ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων από τις ευεργετικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις, θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του τουρισμού και στη βιωσιμότητα των ιδίων επιχειρήσεων, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στο τουριστικό εισόδημα, στηρίζουν την περιφερειακή οικονομία της χώρας αποτελώντας έναν από τους κύριους μοχλούς εξόδου της από την κρίση.

 

Εκτιμούμε ότι η ονομαστική εξαίρεση του συνόλου των επιχειρήσεων μας από την αναπτυξιακή προοπτική εν μέσω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, θα οδηγήσει στην επέκταση άνευ όρων της οικονομικής δυσπραγίας 40.000 επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

 

Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συμπράξουμε με όλες τις δυνάμεις μας για να υπάρχει ισότιμη και άνευ όρων προοπτική βιωσιμότητας του κλάδου.

 

Απαιτούμε από το υπουργείο περιφερειακής ανάπτυξης να εγκαταλείψει την κοντόφθαλμη άποψή του για τον τουρισμό και να εντάξει το σύνολο των επιχειρήσεών μας στα νέα αναπτυξιακά κίνητρα.

 

 

 

Το ΔΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Τουριστικών καταλλυμάτων Ηπείρου ατά την συνεδρίαση της 09-12-2010 , σχετικά με το θέμα του Αναπτυξιακού Νόμου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό του κλάδου μας από τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου και συμφωνεί με τις προτάσεις της ΣΕΕΔΔΕ

 

 

 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

2010-12-21 10:42:38

 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια μέσω του ΕΣΠA

 

 

Την ευκαιρία να αξιοποιήσουν κονδύλια του ΕΣΠΑ για έργα και δράσεις που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών φιλικών προς το περιβάλλον, αποκτούν οι Δήμοι και Δημόσιοι Οργανισμοί της Ηπείρου.

 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής και με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας σε τοπική κλίμακα, υπέγραψε την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και στον τομέα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες».

 

Η πρόσκληση αυτή, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000,00€, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων αποφάσεων (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση του πρώτου αιολικού πάρκου στην Ήπειρο, αλλά και για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων) της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας που αποδεικνύουν την πρόθεση της να στηρίξει την προσπάθεια για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τις Ανανεώσιμες Πηγές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική προσπάθεια για παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, στο πλαίσιο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, η προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης» που αποτελεί και μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ήταν και παραμένει κυρίαρχος στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

 

 

Προτάσεις για «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια» σύμφωνα με την πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Μονάδες Υγείας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου, να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν πιλοτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία, λοιπά δημόσια κτίρια) με αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας μέσω της χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (και εναλλακτών). Τα γεωθερμικά συστήματα μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου και να καλύπτουν ανάγκες τόσο θέρμανσης όσο και δροσισμού.

 

Να σημειωθεί, πως οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων κτιρίων και όχι υπό κατασκευή ή ημιτελών. Αποκλείεται η χρηματοδότηση προτάσεων από ΟΤΑ για τους οποίους υπήρχε δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

 

 

 

 

Ένταξη 13 νέων επενδύσεων στον Αναπτυξιακό

2010-12-21 10:35:17

 

 

Δεκατρείς νέες επενδύσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο

 

 

 

Επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 10.249.240,00€, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/12/10), με την προεδρία της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα στα γραφεία της Περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν ενισχύουν κυρίως τους τομείς του τουρισμού, της αγροτοκτηνοτροφίας και της μεταποίησης.

 

Συγκεκριμένα, στην 213η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η ένταξη στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 των παρακάτω επενδύσεων:

 

 

 

1. Μ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 3* αστέρων, 20 κλινών, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Δ.Δ. Καναλίου, στο Δ. Ζαλόγγου, του Ν. Πρεβέζης, συνολικού κόστους 1.055.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 49%.Ε.Μ.Ε.: 0,8

 

2. ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Ο.Ε.: Μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό κατάλυμα Α’ τάξης δυναμικότητας 6 δωματίων – 15 κλινών, εντός οικισμού στο Δ.Δ. Τσεπέλοβου, στο Δ. Τύμφης, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 471.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 58%. Ε.Μ.Ε.: 1

 

3. ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.: Ίδρυση ξενοδοχείου πόλης κλασικού τύπου 3* αστέρων, δυναμικότητας 13 δωματίων – 28 κλινών, εντός οικισμού του Δ.Δ. Λιγγιάδων, στο Δ. Περάματος, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.570.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 53%. Ε.Μ.Ε.: 2

 

4. ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Δημιουργία πτηνοτροφικής μονάδας ελευθέρας βοσκής, στο Δ.Δ. Δεματίου, στο Δ. Ανατ. Ζαγορίου, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.160.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

 

5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής παραδοσιακών ζυμαρικών, στο Δ.Δ. Ανηλίου, στο Δ. Μετσόβου, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 720.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 53%. Ε.Μ.Ε.: 1,5

 

6. ΣΥΝ/ΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. «ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.»: Εκσυγχρονισμός οινοποιείου με βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, στο Δ.Δ. Ζίτσας, στο Δ. Ζίτσας, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.298.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 42%. Ε.Μ.Ε.: 1

 

7. ALUGREEN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.: Ίδρυση μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, στο Δ. Πασσαρώνος, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.806.500,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 54,98%. Ε.Μ.Ε.: 8

 

8. «Ζ» ΠΡΟΦΙΛ – ΖΩΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής αλουμινίου, στο Δ.Δ. Κατσικάς, στο Δ. Παμβώτιδος, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 182.840,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 48%. Ε.Μ.Ε.: 2

 

9. ΔΗΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.: Ίδρυση μονάδας θερμοκηπιακού τύπου παραγωγής μανιταριών, στο Δ.Δ. Κυπαρίσσου, στο Δ. Φιλιατών, του Ν. Θεσπρωτίας, συνολικού κόστους 298.270,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

 

10. ΤΖΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγκατάσταση βιολογικής ακτινιδιοφυτείας, έκτασης 42.375 στρεμμάτων, στο Δ.Δ. Καναλίου, στο Δ. Ζαλόγγου, του Ν. Πρεβέζης, συνολικού κόστους 155.200,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 40%.

 

11. ΒΑΡΟΥΧΟΣ Π. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής ξυλουργικών προϊόντων, στη θέση Ψαθιές, στο Δ. Φιλοθέης, του Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 632.400,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 51%. Ε.Μ.Ε.: 4

 

12. ΑΦΟΙ ΡΟΠΟΚΗ Ο.Ε.: Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 110 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 75 μόσχων πάχυνσης στον Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας, στο Δ. Φιλοθέης, του Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 717.565,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 40%.

 

13. ΣΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου πτηνοτροφείου δυναμικότητας 5.000 πτηνών στη Ρωμιά Φιλιππιάδας, στο Δ. Φιλιππιάδας, του Ν. Πρεβέζης, συνολικού κόστους 182.465,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

 

 

 

 

 

 

Όχι στα ασφαλτικά είπε το ΝΣ Θεσπρωτίας

2010-12-20 23:16:36

 

 

Όχι στα ασφαλτικά είπε το ΝΣ Θεσπρωτίας

 

Εκ νέου όχι στη χωροθέτηση μονάδας ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας του Νομού Θεσπρωτίας, αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας, στη συνεδρίαση του το απόγευμα της Δευτέρας 20/12. Το Ν.Σ., δέχθηκε το σκεπτικό των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί άλλα και τη γνώμη της υπηρεσίας ότι η δραστηριότητα μιας τέτοιας μονάδας είναι ασύμβατη με τις ήδη υπάρχουσες 25 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Ενημέρωση

2010-12-20 21:53:52

 

 

Νέα Παράταση στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας μέλος της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:00.

 

 

 

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 

1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% για τις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:

 

· Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

 

· Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

 

3. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00 έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

 

4. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του προγράμματος, το έντυπο υποβολής, καθώς και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης υπάρχουν αναρτημένα στου διαδικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ: 210 6985210, τους εταίρους του και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο τηλ.: 801 11 36 300. Για την Πάτρα: 2610 622711, 622714, 622719, Γραφείο Ενημέρωσης Επιχειρήσεων: Μιχαλακοπούλου 58, 2ος όρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας.

 

 

 

 

 

 

 

Δημοπρατήθηκε η Γ1 φάση του Λιμανιού

2010-12-18 15:49:33

 

 

Δημοπρατήθηκε η Γ1 φάση του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας

 

Έναν και πλέον χρόνο μετά την απόσυρση της προηγούμενης προκήρυξης, δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της Γ1 φάσης του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

 

Σύμφωνα με αυτή πρόκειται να κατασκευαστούν:

 

Λιμενικά Έργα:

 

 

* Κρηπιδότοιχος μελλοντικού Ra-Ra μήκους 93,0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -10,20m, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πρυμνοδέτηση ενός Ο/Γ–Ε/Γ πλοίου.

 

* Νότια κρηπιδώματα κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του όρμου Ηγουμενίτσας συνολικού μήκους 610,0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -10,20m, για την δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης Ο/Γ–Ε/Γ πλοίων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα.

 

* Κρηπιδότοιχος βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, μήκους 21,0m περίπου.

 

* Διαμόρφωση των προβλεπόμενων χερσαίων χώρων με ύφαλες και έξαλες επιχώσεις και θωράκιση του προκύπτοντος νέου θαλασσίου μετώπου.

 

 

 

Έργα οδοποιίας:

 

Συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται:

 

 

* έργα κυκλοφοριακής διαμόρφωσης της ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης του λιμένα

 

* έργα διασύνδεσης του λιμένα με την Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας και ανακατασκευή τμήματος της Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 3,7 km – κατασκευή πασσαλότοιχου συνολικού μήκους 622 μέτρων και μέγιστου ελεύθερου ύψους 9 μέτρων.

 

* διαμόρφωση των χώρων αναμονής / στάθμευσης εντός της ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης του λιμένα, για τα προς επιβίβαση οχήματα

 

* διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου του λιμένα εκτός της ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης αυτού, προς τον μελλοντικό Τερματικό Σταθμό Επιβατών (Νο4).

 

 

 

Υδραυλικά έργα:

 

Απαραίτητα υδραυλικά έργα για την αποχέτευση ομβρίων της προκύπτουσας συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης του λιμένα, αλλά και των περιοχών όπισθεν αυτού, επέκταση δίδυμου οχετού στο νότιο τμήμα του λιμένα κατά 130 m περίπου.

 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις:

 

Συγκρότημα Νότιας Πύλης, κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων και δεξαμενή ύδατος.

 

 

Η/Μ Εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα:

 

Οι σχετικές εργασίες περιλαμβάνουν τις επί μέρους Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου (χερσαίας ζώνης) και συγκεκριμένα α) ύδρευση, β) αποχέτευση, γ) άρδευση, δ) πυρόσβεση, ε) εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, στ) εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, ζ) οδοφωτισμό.

 

 

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου:

 

Έργα διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του τερματικού σταθμού και του αρχαιολογικού χώρου, στη νησίδα μεταξύ τοίχου αντιστήριξης Εθνικής Οδού και οδού πρόσβασης του λιμένα, καθώς και στη νησίδα εισόδου στον χώρο του λιμένα και τον περιβάλλοντα χώρο πύλης ελέγχου κτιρίου Υπηρεσιών και Η/Μ.

 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η σύνταξη Μελετών.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ε.Τ.Π.Α» μέσω του Ε.Π.–Ε.Π. Άξονας Γ’ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, με προϋπολογισμό 59.918.699,20€

 

 

Τι λείπει

 

 

50 εκατομμύρια ευρώ! Αφού την 1η Σεπτέμβρη του 2009 το έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας–Γ΄Φάση» δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 110 εκατομμύρία ευρώ. Προφανώς έτσι εξηγείται και η μετονομασία της δημοπρασίας σε Γ1 φάση.

 

Επίσης με την πρώτη ματιά φαίνεται πως από την παρούσα προκήρυξη έχει αφαιρεθεί:

 

 

 

* Η κατασκευή δύο προβλητών μήκους 198 m. έκαστος για την πλαγιοπρυμνοδέτηση των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων.

 

 

 

 

* Κτίριο Τερματικού Σταθμού Νο 4 έκτασης 2013 m2,

 

 

 

Ενώ αυξάνεται από μήκος 1,3χλμ. σε 3,7 χλμ η ανακατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 1.3 Km.

 

 

 

 

Ηγουμενίτσα – Γιάννενα με διόδια

2010-12-18 15:26:41

 

Το διοικητικό συμβούλιο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» στην τελευταία του συνεδρίαση έκανε αποδεκτή την γραπτή εισήγηση του προέδρου της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, Γιώργου Ρεκατσίνα να μην περιληφθεί στον σχεδιασμό κατασκευής διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας η περιοχή Δροσοχωρίου.

 

Το διοικητικό συμβούλιο δέχτηκε την λογική ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διόδια εντός νομού.Έτσι αποφάσισε οι νέοι σταθμοί διοδίων να γίνουν μεταξύ Τύριας και Νεοχωρίου, στην περιοχή Μαλακασίου, στον Πολύμυλο που ήδη λειτουργεί, στο Κλειδί Ημαθείας, τα Μάλγαρα που ήδη λειτουργούν, στην Νυμφόπετρα, το Παγγαίο και στην περιοχή Ιόσμου.Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου για επικύρωση.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διαδρομή Ηγουμενίτσα – Γιάννενα θα κοστίζει πλέον περί τα 6 ευρώ (μετ’ επιστροφής), παρόλο που παλαιότερα υπήρχαν δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν δίοδια από την πόλη της Ηγουμενίτσας μέχρι την πόλη των Ιωαννίνων.

 

 

 

 

Εμποροβιοτεχνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: επιστολές

2010-12-16 13:16:57

 

 

 

 

Προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

 

 

 

κ. πρόεδρε

 

Λάβαμε τα 1.638,80€ που κρίνατε ότι πρέπει να μας δώσετε ως συνδικαλιστικό πόρο για το έτος 2010.

 

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το ύψος του ποσού που μας διαθέσατε.

 

Ως εκ τούτου, ζητούμε 3.000€ επιπλέον για συνδικαλιστικό πόρο από μέρους του Επιμελητηρίου.

 

Σας θυμίζουμε:

 

· το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν έχει στηρίξει δράσεις που προσπάθησε να αναλάβει ο Εμπορικός Σύλλογος (χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, έρευνα καταναλωτών)

 

· οι επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούμε, συνδικαλιστικά, δίνουν στο Επιμελητήριο ένα μεγάλο ποσό από τα ετήσια έσοδά του, ως υποχρεωτικές συνδρομές

 

· γνωρίζετε την απόλυτη έλλειψη του Εμπορικού Συλλόγου σε υλικές και τεχνικές υποδομές

 

· γνωρίζετε επίσης την έντονη δράση του η οποία απαιτεί χρήματα

 

· από τα χρήματα που μας δώσατε, 450€ θα πρέπει να καταβάλουμε στην ΟΕΣΒΔΕΝ ως δική μας υποχρέωση στον συνδικαλιστικό πόρο για το 2010

 

· δεν είναι υποχρέωσή μας να σας ζητούμε κάθε χρόνο να μας χορηγείτε τον πόρο, είναι, όμως, δική σας να μας τον καταβάλετε

 

 

 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε τα περυσινά μας αιτήματα:

 

1. να κατανέμεται ο συνδικαλιστικός πόρος ανάλογα με τη δύναμη του κάθε συλλόγου κι όχι αυθαίρετα, όπως ανάλογα διαμορφώνεται το ύψος των συνδρομών σύμφωνα με τα καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων.

 

2. να δίνετε περισσότερα από το ελάχιστο 3% των εσόδων σας, όπως ορίζει ο νόμος, γιατί έχετε την οικονομική δυνατότητα.

 

 

 

Αυτά, θεωρούμε πως είναι απτά δείγματα ότι αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα ισχυροποίησης των συνδικαλιστικών οργάνων των εμπόρων, των επαγγελματιών και των βιοτεχνών της Θεσπρωτίας. Ειδικά, τώρα, που βάλλονται λόγω της ύφεσης.

 

Αναμένουμε την απάντησή σας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

Προς το Τμήμα Εμπορίου

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Σας ενημερώνουμε, ότι καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, πληθαίνουν τα φαινόμενα των αυθαίρετων προσφορών από όλο και περισσότερα καταστήματα.

 

Αφίσες που καλούν σε «μεγάλες προσφορές» παραμένουν στις βιτρίνες επί εβδομάδες, ενώ άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους άλλες που καλούν τους καταναλωτές σε ανύπαρκτες εκπτώσεις με την αναγραφή ποσοστών. Αυτές οι «προσφορές» είτε δεν έχουν δηλωθεί στον Εμπορικό Σύλλογο και στην υπηρεσία σας, είτε είναι παραπλανητικές και αποτελούν πρόωρες εκπτώσεις.

 

Αυτό έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις όσων συναδέλφων τηρούν το νόμο οι οποίοι, αγανακτισμένοι, απευθύνονται καθημερινά στον Εμπορικό Σύλλογο, αφού πέρα από τη συνεχιζόμενη ύφεση έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αθέμιτο ανταγωνισμό καταστημάτων με ομοειδή προϊόντα.

 

Η ανοχή που επιδεικνύει η υπηρεσία σας λόγω της μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων και της καταναλωτικής δυνατότητας, δυστυχώς, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και να προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των συναδέλφων.

 

Οι προσφορές, μεθόδευση των πολυεθνικών – εξαιτίας των μεγάλων κεφαλαίων που διαθέτουν – για να συντρίψουν τις μικρές επιχειρήσεις, μεταλλάσσονται σε ετήσιες εκπτώσεις, λόγω της πτώσης των πωλήσεων και της ανοχής του κράτους, αλλά θα αποδειχθούν καταστροφικές. Πρώτα για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν θα αντέξουν τέτοιο ανταγωνισμό κι έπειτα για τους καταναλωτές που θα μείνουν έρμαια των πολυεθνικών (βλέπε τις συνεχείς ανατιμήσεις στα Super Markets).

 

Σας ζητούμε να ενημερώσετε τους εμπόρους για το τι ισχύει και να τους καλέσετε να τηρήσουν τη νομιμότητα, σεβόμενοι τους συναδέλφους τους.

 

Δεν ζητούμε την επιβολή προστίμων, μόνο να τηρηθεί η τάξη στην αγορά, γιατί η κατάσταση είναι έκρυθμη.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2010-12-09 12:57:19

 

Ελλείψει χρημάτων ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας αποφάσισε την ματαίωση των σχεδιαζόμενων δράσεων για την εορταστική περίοδο

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ενημερώνει ότι δεν θα υλοποιήσει την απόφασή του για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, λόγω αδυναμίας να εξασφαλιστούν τα χρήματα που απαιτούντο.

 

Προσπαθήσαμε να φέρουμε σε πέρας κάτι, που αποτελεί, κύρια, ευθύνη του Δήμου Ηγουμενίτσας, αλλά δεν τα καταφέραμε.

 

Πρώτον, δεν κατορθώσαμε να πείσουμε τις επιχειρήσεις να συνδράμουν – εσάς, δηλαδή, τους συναδέλφους – οικονομικά, ως χορηγοί – διαφημιζόμενοι. Ευχαριστούμε, πάντως, όσες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να ζωντανέψει η αγορά τα Χριστούγεννα και μας πρόσφεραν, συνολικά, 4.900€.

 

Δεύτερον, οι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά κι εκεί λεφτά υπάρχουν, χωρίς αμφιβολία. Απλώς, η φιλοσοφία του εμπορικού συλλόγου απέχει πολύ από τη δική τους.

 

Ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΛΗΓ – κι όχι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται και από, μέλη, θεσπρωτούς – μας πρόσφερε 5.000€.

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και την Τράπεζα Κύπρου μας πρόσφεραν από 500€.

 

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος μας πρόσφερε 300€.

 

Η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Γενική Τράπεζα δεν μας απάντησαν.

 

Η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank απάντησαν αρνητικά.

 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν απάντησε, εδώ κι ένα μήνα, αν και γνώριζαν τις ασφυκτικές προθεσμίες που είχαμε.

 

Συμπερασματικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα στους καταναλωτές για κάποιες μέρες των Χριστουγέννων, που ταυτόχρονα θα μπορούσε να τονώσει την ψυχολογία των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας, πέρα από καθαρά συνδικαλιστικός είναι να επεξεργαζόμαστε προτάσεις, θετικές για την τοπική αγορά και να μην παρασυρόμαστε στη γενική μοιρολατρία. Το πλάνο προτάθηκε σε εμπόρους και φορείς και συνολικά απορρίφθηκε.

 

Εκτιμούσαμε πως θα μπορούσε να γίνει μια αρχή, ώστε να γίνουν καθεστώς παρόμοιες εκδηλώσεις – κι όχι μόνο τα Χριστούγεννα – και να δείξουμε στους καταναλωτές ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε ανταποδοτικά οφέλη. Άλλωστε, μέσα από τη στέρεη σχέση καταναλωτών και τοπικής αγοράς θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.

 

Καλούμε, όποιον φορέα επιθυμεί, να διαθέσει το – διόλου αστρονομικό – ποσό των 20.000€ – 25.000€ για να διοργανώσει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και πολύ περισσότερες αν δύναται. Εμάς, δεν μας ενδιαφέρει η διαφήμιση του ονόματος του Εμπορικού Συλλόγου, σε ό,τι θεωρούμε καλό για την τοπική αγορά.

 

 

 

 

Πλούσιο σε συμμετοχή το φορολογικό σεμινάριο

2010-12-09 12:50:10

 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων Π.Ε.Φ.Ε. πραγματοποίησε φορολογικό σεμινάριο

 

 

 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του και μή, και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων Π.Ε.Φ.Ε., πραγματοποίησε φορολογικό σεμινάριο, την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 έως 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δ. Ηγουμενίτσας «ΠΑΝΘΕΟΝ».

 

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν:

 

 Ο κος Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε., Αντιπρόεδρος Συνήγορου του Φορολογουμένου, Γραμματέας Οικονομικών Ο.Κ.Ε. Βουλής, Ειδικός σε θέματα Διοικητικής Διαδικασίας (Προσφυγές – Ενστάσεις – Φορολογικοί Έλεγχοι).

 

 Ο κος Ορέστης Σεϊμένης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε., Οικονομολόγος – Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων.

 

 Ο κος Χρήστος Κρίγκας, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ε., Οικονομολόγος – Καθηγητής, και

 

 Ο κος Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός, Φορολογικός Σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

 

Στην κατάμεστη αίθουσα του ΠΑΝΘΕΟΝ, έγινε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα του σεμιναρίου και ακολούθησε διαλογική συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες των παρισταμένων. Με το πέρας του, ακολούθησε ημίωρη συνάντηση με φοροτέχνες λογιστές του νεοσύστατου Συλλόγου Λογιστών Θεσπρωτίας.

 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι οι παριστάμενοι που κατέκλυσαν την αίθουσα της εκδήλωσης από την αρχή της, παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι και το τέλος αυτής, περίπου 5 ½ ώρες αργότερα.

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ανταπόκρισή τους και πολύ περισσότερο τον κο Μανούσο Ντουκάκη, που για δεύτερη φορά μας τιμά με τη παρουσία του, και τους πολύ αξιόλογους συνεργάτες του εισηγητές, που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να έρθουν στην ακριτική μας περιοχή, και μάλιστα αφιλοκερδώς, συμμετέχοντας στην εκδήλωσή μας.

 

Εκ της Διοικήσεως

 

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

 

 

 

 

Γενική συνέλευση Εργαζομένων στη ΔΩΔΩΝΗ

2010-12-08 20:31:36

 

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Εργαζομένων στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., συνήλθε στις 6 Δεκεμβρίου σε πλήρη απαρτία και αποφάσισε με απόλυτη ομοφωνία να προτείνει μία σειρά από μέτρα με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και του χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας. Η συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

 

Α. Συμμετέχουμε στην γενική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την 15η Δεκεμβρίου 2010 και εκφράζουμε την αντίθεσή μας για κάθε νέο αντεργατικό μέτρο. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχής και δεν θα ανεχθούν την παράταση, πόσο μάλλον την επαύξηση των περικοπών, της λιτότητας, των απολύσεων και την κατάργηση κάθε εργασιακού και κοινωνικού δικαιώματος.

 

Β.Ειδικότερα για τα συμβαίνοντα στην εταιρία μας:

 

1.Τονίζουμε την ανάγκη η ΔΩΔΩΝΗ να διατηρήσει το χαρακτήρα της και να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές καταστατικές της δεσμεύσεις:

 

-Να στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών

 

-Να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου

 

2.Καλούμε την Διοίκηση της εταιρίας και τις Διοικήσεις των μετόχων να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αποτελέσει η ΔΩΔΩΝΗ και στο μέλλον μια εταιρία πρότυπο στο πεδίο εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

3.Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε, να αλλάξουν οι όροι και στην ουσία να καταργηθεί το επί 23 συναπτά έτη ευρισκόμενο σε ισχύ ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο των εργαζομένων, που αποτελεί βάση της συμφωνίας των εργαζομένων με την επιχείρηση.

 

4.Καταγγέλλουμε τις επανειλημμένες προσπάθειες της Διοίκησης να καταπατήσει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδεις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού εργασίας μεταξύ των οποίων αναφέρεται συγκεκριμένα το άρθρο 11 του κανονισμού.

 

5.Καταδικάζουμε τις αλαζονικές και προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιχείρησης από όπου και αν προέρχονται. Η ΔΩΔΩΝΗ χαρακτηρίζεται από την επιτυχημένη κερδοφόρα παρουσία της στον κόσμο των επιχειρήσεων και αυτή η πορεία μέχρι σήμερα βασίζεται σ’ αυτούς ακριβώς τους εργαζόμενους, που σήμερα λοιδορούνται. Απαιτείται περίσσεια θράσους και παντελής αδυναμία κατανόησης του μεγέθους και των επιτευγμάτων της ΔΩΔΩΝΗΣ για να τολμήσει κανείς να απαξιώσει και να υποτιμήσει αυτή την ιστορία της οποίας συστατικό στοιχείο αποτελούν οι εργαζόμενοι.

 

6.Διαμαρτυρόμαστε για την αδράνεια των Διοικήσεων να ασχοληθούν με ουσιώδη προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας και συγκεκριμένα με τον εκσυγχρονισμό του οργανογράμματος και την περιγραφή των θέσεων εργασίας. Απαιτούμε την άμεση ενασχόληση και την παρουσίαση χρονοδιαγράμματος στο επόμενο κιόλας Διοικητικό Συμβούλιο για την επίλυση των απόλυτα αιτιολογημένων και δίκαιων προτάσεών μας:

 

-Ικανοποίηση των αιτημάτων εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων, που σύμφωνα με την νομοθεσία έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα,

 

-Αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού για την κάλυψη των κρίσιμων κενών θέσεων σε όλα τα επίπεδα,

 

-Αναπλήρωση των τεράστιων κενών προσωπικού, που υφίστανται σε όλους τους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης με την μονιμοποίηση εποχικών εργαζομένων, που επί μακρόν καλύπτουν πάγιες λειτουργικές ανάγκες.

 

-Αποκατάσταση της εκτεταμένης καταπάτησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ιδιαίτερα οι περιπτώσεις της άδικης και άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων, που εκτελούν επακριβώς την ίδια εργασία έχοντας τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και όμως μισθολογικά αντιμετωπίζονται διαφορετικά, πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα,

 

7.Διεκδικούμε -παρά την εκφοβιστική ρητορική των εκφραστών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου- τη διαμόρφωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στις κερδοφόρες επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας, όπως είναι η ΔΩΔΩΝΗ, προς την κατεύθυνση του κοινοτικού μέσου όρου. Οι εργαζόμενοι έχουν μερίδιο στην επιτυχία και τα κέρδη και όχι μόνο σε ζημιές και ελλείμματα τα οποία μάλιστα δεν οφείλονται σε αυτούς.

 

 

 

 

Κοινοτικές επιδοτήσεις VS εθνική συμμετοχή

2010-12-08 16:49:32

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ

 

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ

 

 

 

Ο Ευρωβουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, κ. Ν. Σαλαβράκος κατέθεσε επείγουσα ερώτηση προς την Επιτροπή, με την οποία ζητεί την αντιμετώπιση του “μπλοκαρίσματος” των κοινοτικών αναπτυξιακών επιδοτήσεων μειώνοντας ή κατά περίπτωση αναβάλλοντας την ίδια συμμετοχή των κρατών-μελών. Στην ερώτηση του μεταξύ άλλων τονίζει και τα εξής:

 

«Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας “Financial Times” κοινοτικές επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την αναπτυξιακή στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, έχουν μείνει στα χαρτιά καθώς τα κράτη-μέλη ολοένα και περισσότερο αδυνατούν να βρουν τους απαραίτητους πόρους για να συγχρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα και έτσι να “ξεκλειδώσουν” τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

 

Χαρακτηριστικά στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι μόνο το 10 % από τα 347δισ. € που προορίζονται για κοινοτικές επιδοτήσεις για την ενίσχυση της συνοχής για την περίοδο 2007-2013 έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη, ενώ ήδη βρισκόμαστε πέρα από το μέσο της περιόδου εφαρμογής του 7ου έτους δημοσιονομικού πλαισίου.

 

Δεδομένης της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά κράτη-μέλη λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών και ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανάγκη χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και συνοχή της ΕΕ, προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα “μπλοκαρίσματος” των κοινοτικών αναπτυξιακών επιδοτήσεων μειώνοντας ή κατά περίπτωση αναβάλλοντας την ίδια συμμετοχή των κρατών-μελών;»

 

 

 

 

ΟΛΗΓ: Δελτίο Τύπου

2010-12-08 15:13:24

 

 

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης των υπηρεσιών υποδοχής, αλλά και εμπορευματικής κίνησης. Σε μια προσπάθεια τόνωσης του ενδιαφέροντος και προσέλκυσης νέων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου ή του τουρισμού αντίστοιχα, αναπτύσσουμε διάφορες δράσεις προβολής. Εντός του τελευταίου διμήνου, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμετείχε σε τρεις συνολικά εκθέσεις, δυο εκ των οποίων στο χώρο των μεταφορών και μια στον χώρο του τουρισμού. Η συμμετοχή και στις τρεις εκθέσεις στέφθηκε με επιτυχία και αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτών να αποφέρουν τα μέγιστα στην προσπάθειά μας.

 

Σε μια προσπάθεια να τονιστεί η παρουσία του λιμένα Ηγουμενίτσας, αλλά και να διευρυνθεί το ενδιαφέρον των αγορών της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμετείχε σε δυο εκθέσεις, μια στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) και μια στην Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια). Τόσον η στρατηγική θέση του λιμένα της Ηγουμενίτσας στα Βαλκάνια, όσο και το πλεονέκτημα που προσδίδει η Εγνατία Οδός, μπορούν να καταστήσουν το λιμάνι μας σημείο αναφοράς στο χώρο των μεταφορών.

 

Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμετείχε στην έκθεση μεταφορών LOGITRANS – Transport Logistics Fair 2010 στην Τουρκία. Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 100 εκθέτες, μεταξύ αυτών μεταφορείς, λιμενικές αρχές, εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 3PL και 4PL εταιρείες, κλπ. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Διευθύνων Συμβούλους της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., κ. Θωμάς Κιτσαντάς, παραχώρησε συνέντευξη στο τοπικό περιοδικό “KargoHaber”, το οποίο εξειδικεύεται στον τομέα των μεταφορών.

 

Από τις 23 έως τις 24 Νοεμβρίου η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή του Τάραντα της Ιταλίας, συμμετείχε στην 6η έκθεση Trans Middle East 2010 Exhibition and Conference, καθώς και στις εργασίες του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την έκθεση, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην έκθεση, η οποία ήταν σχετική με τον τομέα των μεταφορών συμμετείχαν 70 εκθέτες – η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμετείχε με κοινό περίπτερο με το λιμάνι του Τάραντα – και στο συνέδριο περί του 500 συνέδρους. Μεταξύ των συμμετεχόντων υπήρξαν λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της Μεσογείου, εκ των οποίων αρκετά Ιταλικά λιμάνια. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ήταν το μοναδικό ελληνικό λιμάνι που συμμετείχε στην έκθεση. Κατά την επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια, ενόψει της έκθεσης, δόθηκε η δυνατότητα για επαφές με τη Λιμενική Αρχή της Αλεξάνδρειας. Οι επαφές είχαν ως στόχο την υλοποίηση μιας ιδέας που έχει ξεκινήσει το λιμάνι του Τάραντα και ακολούθως συμμετείχε σε αυτή και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας Αφορά τη συνεργασία των Λιμενικών Αρχών του Τάραντα και της Ηγουμενίτσας, με τη Λιμενική Αρχή της Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο του προγράμματος ENPI 2007-2013 (European Neighbourhood Policy and of its financing Instrument). Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις και συνεργασίες σε περιοχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Η ιδέα βασίζεται στην δημιουργία δρομολογιακής γραμμής Τάραντα – Ηγουμενίτσα – Αλεξάνδρεια. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή του Διευθυντή της Λιμενικής Αρχής του Τάραντα κ. Franco Benicasa, του Προέδρου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κ. Δημήτριου Σκάλκου και του Συμβούλου επενδυτικών προγραμμάτων της Λιμενικής Αρχής της Αλεξάνδρειας κ. Emad Ewaisha, συζητήθηκε μεταξύ άλλων και αποφασίστηκε, για το σκοπό αυτό να υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MOU), ώστε να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της πρότασης. Ενθαρρυντικό είναι το ενδιαφέρον του υπευθύνου διαχείρισης γραμμών της γνωστής εταιρείας «Grimaldi Group», κ. Mariano Arato, ο οποίος και παραβρέθηκε στη συνάντηση των αντιπροσώπων των τριών λιμένων, για συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση της ιδέας αρχικά με τη δοκιμαστική δρομολόγηση πλοίου.

 

Στον τομέα του τουρισμού και στην προσπάθεια προσέλκυσης ενδιαφέροντος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα, καθώς και ανάδειξης του Νομού Θεσπρωτίας και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου σε τόπο προορισμού κρουαζιέρας, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμετείχε ως εκθέτης στην έκθεση SETRADE MED 2010, που πραγματοποιήθηκε από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου στις Κάννες. Πέραν της συμμετοχής δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν μια σειρά από επαφές με στελέχη σημαντικών εταιρειών του χώρου, που εξέφρασαν αρκετό ενδιαφέρον, μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος της Royal Caribbean International και της Celebrity Cruises κ. John F. Trercek, ο αντιπρόεδρος της Norwegian Cruise Line (NSL) κ. Steve Riester, ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού Δρομολογίων της MSC Cruise κ. Luigi Pastena, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Christina Cruises κ. Mikko Partanen. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό “COMMERCE INTERNATIONAL”, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου. Αρκετά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι την έκθεση, αλλά και το περίπτερο του λιμένα Ηγουμενίτσας, επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.

 

Η Περιφέρεια της Ηπείρου είναι πραγματικά ένας τόπος με περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, οι οποίες έως τώρα παρέμεναν άγνωστες στο κοινό της κρουαζιέρας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτές τις ομορφιές και να κάνουμε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας σημείο προορισμού για κρουαζιερόπλοια που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό τους.

 

Μεγάλη επιτυχία για την Ο.ΛΗ.Γ Α.Ε. η είσοδο της ως μέλος στην Ένωση Μεσογειακών Λιμένων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας (MEDCRUISE). Το αίτημα έγινε δεκτό στην 37η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στις Κάννες, ταυτόχρονα με τις δραστηριότητες της έκθεσης. Η ένωση MEDCRUISE ιδρύθηκε το 1996 στη Ρώμη, μετρά 55 μέλη που εκπροσωπούν 78 λιμένες γύρω από την περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και 20 μέλη που αντιπροσωπεύουν εταιρείες τουρισμού ή πρακτόρευσης κρουαζιερόπλοιων. Έχει ως αποστολή την προώθηση της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και τις γειτονικές θάλασσες και παρέχει στα μέλη της βοήθεια στη δικτύωση στο χώρο, αλλά και την προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων τους.

 

Σημαντική ήταν η προσφορά των υπαλλήλων αλλά και μελών της διοίκησης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., τόσο στη διοργάνωση όσο και στην παρουσία κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.

 

Ευχόμαστε οι προσπάθειες μας να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συντονίζουμε τις προσπάθειες μας και κινούμαστε δυναμικά, ώστε οι επαφές που είχαμε, αλλά και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε να βοηθήσουν στην άμεση υλοποίηση των στόχων μας.

 

 

 

 

 

 

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσπρωτίας

2010-12-08 12:24:46

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

 

 

 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι ΙΚΑ Ν. Θεσπρωτίας,

 

το Σωματείο του Νομού μας σας καλεί όλους Ενωτικά αγωνιστικά και μαζικά στην απεργία που γίνεται Πανελλαδικά στις 15 Δεκέμβρη.

 

Το Σωματείο μας μαζί με το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Ν. Θεσπρωτίας σας καλεί στις 15 Δεκέμβρη στην συγκέντρωση που θα γίνει στον πεζόδρομο μπροστά στον ΟΤΕ στις 10 το πρωί.

 

Εφτασε ο κόμπος στο χτένι, δεν πάει άλλο αυτή η αντιλαϊκή κατρακύλα.

 

Ζούμε όλοι στο πετσί μας κάθε μέρα το άγχος, την πίκρα και την αγωνία πως θα τα βγάλουμε πέρα με τα ψίχουλα που παίρνουμε.

 

Μας αφάνισαν τον 12ο και 13ο μισθό, μας έκοψαν τα επιδόματα, μας πάγωσαν και μας κουτσούρεψαν τις συντάξεις και το 2011 έρχονται ακόμα χειρότερα μέτρα.

 

Αύξησαν το ΦΠΑ σ΄ όλα τα αγαθά που τα έχουμε ανάγκη στην καθημερινή μας ζωή.

 

Στις εργαζόμενες γυναίκες και στην νεολαία κάτω των 30 ετών η ανεργία καλπάζει και στους πρώτους μήνες του 2011 θα αγγίξει το 30 – 35 %.

 

Τι θα γίνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας συνάδελφοι;

 

Που θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος;

 

Θα ραγίζεται η καρδιά μας, που θα βλέπουμε να ζητιανεύουν και να κλέβουν για να επιβιώσουν.

 

Τα δημόσια νοσοκομεία τα κάνανε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα πληρώνουμε εισητήριο για να εισαγόμαστε σε νοσοκομείο και θα πληρώνουμε για κάθε εξέταση από 20 εως 90 ευρώ. Οποιος δεν θα έχει να πληρώσει θα πεθαίνει σαν το σκυλί στο αμπέλι.

 

Περνάνε στους ιδιώτες τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια που το αποτέλεσμα θα είναι ότι κανένα παιδί εργαζόμενου, βιοπαλαιστή, αγρότη και μικρομεσαίου δεν θα έχει δυνατότητα μόρφωσης, λόγω έλλειψης οικονομικού. Οι δρόμοι για την διέξοδο απ΄ αυτήν την κρίση είναι δύο:

 

ο δρόμος της πλουτοκρατίας και των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ που τους υπηρετούν και μας πίνουν το αίμα. Και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του ταξικού αγώνα.

 

Ο ταξικός αγώνας θα βάλει εμπόδια για να σταματήσει τα χέρια που μας στραγγαλίζουν.

 

Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και όλους τους λαούς της Ευρώπης που ξεσηκώνονται καθημερινά και αντιστέκονται σθεναρά.

 

Συνάδελφοι συνταξιούχοι, κάνετε το πρώτο βήμα, πάρτε μέρος στην απεργία και συγκέντρωση στις 15 Δεκέμβρη.

 

Ολοι μαζί ταξικά και ενωμένοι να τους τσαλαπατήσουμε τα βρώμικα και απάνθρωπα σχέδια τους.

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 

 

Πετρέλαιο στον Ορίζοντα

2010-12-01 23:06:44

 

Την ίδρυση Εθνικού Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος στη συζήτηση στη Βουλή της ερώτησης του Κ. Βελόπουλου για τα πετρέλαια του Ιονίου πελάγους.

 

Στη συζήτηση της ερώτησης του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης δήλωσε πως: «Φαίνεται ότι υπάρχει αμεσότατη ανάγκη να προχωρήσουμε ταχύτατα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδος, στον εμπλουτισμό των ερευνητικών δεδομένων που έχουμε, διότι τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του Υπουργείου είναι αρκετά αισιόδοξα ότι μπορούμε να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα».

 

Ο Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ. Β’ Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Βελόπουλος αφού αναφέρθηκε σε έρευνες, δημοσιεύματα και δηλώσεις που στηρίζουν με στοιχεία την άποψη για την ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου στο Ιόνιο πέλαγος ανέφερε πως η Ελλάδα βρίθει πετρελαίων σε τέτοιο βαθμό ώστε η αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου να αποσβέσει το δημόσιο χρέος της χώρας. Όμως, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ουδέποτε οι κυβερνήσεις διαχρονικά ασχολήθηκαν με το τόσο σοβαρό αυτό θέμα. Στη συνέχεια κάλεσε τον υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην θεσμοθέτηση του Φορέα ο οποίος θα προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να γίνουν έρευνες στη χώρα και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων, σημειώνοντας πως «Δεν μπορείς να κάνεις εξόρυξη πετρελαίου, ούτε καν έρευνα, αν δεν έχεις Φορέα Διαχείρισης»

 

«Πώς είναι δυνατόν δέκα χιλιόμετρα πάνω από τα Γιάννενα, σε χερσαίο έδαφος, οι Αλβανοί να έχουν γεωτρήσεις για πετρέλαιο, στα σύνορα μας και μην μπορούμε να κάνουμε εμείς, όταν στα Γρεβενά υπάρχει και ένδειξη και απόδειξη ύπαρξης πετρελαίου» αναρωτήθηκε ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. «Η ουσία είναι ότι υπάρχουν λεφτά» ανέφερε ο Κ. Βελόπουλος και «θέλουμε η βούληση σας, να γίνει πράξη. Να δοθεί μία λύση για τον Ελληνικό λαό».

 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης ανέφερε πως είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνει ο Φορέας και η εκτίμησή του είναι ότι θα γίνει πάρα πολύ σύντομα.

 

 

 

 

 

 

Επιστολή Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας

2010-11-30 21:45:17

 

Προς την Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με την Εμποροπανήγυρη Λαδοχωρίου και τη νομιμοποίηση της από το δήμο Ηγουμενίτσας

 

Σχετικά με την απάντηση του κ. δημάρχου Ηγουμενίτσας, που μας κοινοποιήσατε, όσον αφορά στις ημέρες που διήρκησε η φετινή εμποροπανήγυρη, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Σκοπίμως αποφύγαμε να σας απαντήσουμε κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου, ούτως ώστε να μη θεωρηθεί ότι μεροληπτούμε υπέρ ή σε βάρος υποψηφίων.

 

Επί της ουσίας τώρα, μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση που για μια ακόμη φορά η υπηρεσία σας δέχεται, άκριτα, τις αναφορές του κ. δημάρχου για τη νομιμότητα ή μη της εμποροπανήγυρης, ως αληθείς.

 

Ο δήμαρχος κ. Θωμάς Πιτούλης με το υπ. αριθμ. 11490/3-9-2010 έγγραφό του βεβαιώνει ότι «σε επανέλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας την 3/7/2010 (τρεις Ιουλίου) η εμποροπανήγυρη είχε σταματήσει τη λειτουργία της…» και άρα διήρκησε, νόμιμα, 5 μέρες. Δεν γνωρίζουμε αν το έκανε σκόπιμα ή λόγω κακής ενημέρωσης. Ας απαντήσει ο ίδιος.

 

Αυτό που γνωρίζουμε και αποδεικνύεται με έγγραφα, τα οποία σας επισυνάπτουμε, είναι πως τη συγκεκριμένη ημερομηνία υπάρχει αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας πως σε έλεγχο που έγινε – από κοινού με τη Δημοτική Αστυνομία – οι πάγκοι ήταν ανοιχτοί, η εμποροπανήγυρη λειτουργούσε κανονικά κι ο υπεύθυνος της εμποροπανήγυρης δήλωσε πως δεν γνώριζε για την ημερομηνία που έπρεπε να αποχωρήσουν. Το ίδιο κατήγγειλε κι ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, μετά από αυτοψία που διεξήγαγε.

 

Άρα, η εμποροπανήγυρη, βεβαιωμένα, ξεπέρασε τις πέντε μέρες λειτουργίας κι όπως γνωρίζετε αυτό είναι απαραίτητο για τους μικροπωλητές ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

 

Για να μην μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε τα υπόλοιπα που αφορούν στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λαδοχωρίου, σας θυμίζουμε τα παρακάτω:

 

εγκαίρως σας προειδοποιήσαμε, πως ούτε φέτος θα τηρηθεί η νομιμότητα. Δεν πράξατε τίποτα ουσιαστικό, όπως και τα προηγούμενα χρόνια για άλλες και συνεχόμενες καταγγελίες μας. Κάθε χρόνο δέχεστε και μας κοινοποιείτε τα όσα λέει ο κ. δήμαρχος και αγνοείτε τον σύλλογο.

 

Πέρα από τα γραφειοκρατικά πλοκάμια των διαφόρων υπηρεσιών, που υποτίθεται πως ο πολίτης μπορεί να βρει το δίκιο του, τα παζάρια στη χώρα μας αποτελούν πληγή για το δοκιμαζόμενο μικρό εμπόριο, πραγματοποιούνται συνήθως με αδιαφανείς διαδικασίες, προμηθεύουν τους καταναλωτές με αμφιβόλου προέλευσης προϊόντα και πάντοτε έχουν τη σιωπηρή ανοχή των αρχών.

 

Ποτέ δεν αποδίδεται σε κανέναν καμιά ευθύνη. Αυτό προκαλεί το κοινό αίσθημα.

 

Περιμένουμε, με ενδιαφέρον, τη θέση και τη στάση της νέας, αιρετής αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

 

Σκεύης Κων/νος Τσώνης Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

Από τον ΟΑΕΔ

2010-11-29 18:41:05

 

Τροποποίηση του «Ειδικού τετραετούς προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων»

 

 

 

Μετά την τροποποίηση του «Ειδικού τετραετούς προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων» ο Οργανισμός ενημερώνει τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που απασχολούν έως ένα (1) άτομο, ότι από Δευτέρα 29-11-2010 μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμμα που υλοποιείται από 9-4-2010, για τη δημιουργία μίας (1) νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυμούν δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48) μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των δώδεκα (12) μηνών χωρίς επιχορήγηση.

 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr

 

 

 

Τροποποίηση του «Ειδικού διετούς προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων»

 

 

 

Μετά την τροποποίηση του «Ειδικού διετούς προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» ο Οργανισμός ενημερώνει τους εργοδότες ότι από Δευτέρα 29-11-2010 μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμμα που υλοποιείται από 9-4-2010, και για ανέργους που θα προσλάβουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη Ν.Α Πρέβεζας κ� την Ένωση Νέων Αγροτών

2010-11-29 18:17:04

 

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, την αγροτική κοινωνία και τον συνεργατισμό

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Πρέβεζας και η Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας σας προσκαλούν

 

την Κυριακή 05 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:30

 

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Πρέβεζας (Λαϊκή Αγορά)

 

για ενημέρωση των νέων αγροτών με θέματα:

 

• «ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»,

 

Ομιλητής ο κ. Μιχαηλίδης Δημήτριος , τεχνικός σύμβουλος της Π.Ε.Ν.Α. και

 

• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ»,

 

Ομιλητής ο κ. Δαουτόπουλος Γεώργιος , καθηγητής του Α.Π.Θ.

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α Πρέβεζας

 

 

 

 

 

 

Ν.Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC

2010-11-28 19:40:32

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού των κινδύνων/καταστροφών.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IVC, η Ν.Α Θεσπρωτίας συμμετέχει στο πρόγραμμα MiSRaR μαζί με επτά ευρωπαϊκούς Δήμους, Περιφέρειες και οργανισμούς. Η Περιφέρεια South-Holland South είναι ο επικεφαλής εταίρος και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: οι Δήμοι Aveiro και Mirandela στην Πορτογαλία, η Περιφέρεια Forli στην Ιταλία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, η πόλη του Ταλίν στην Εσθονία και το Ίδρυμα E.P.F στη Βουλγαρία.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού των κινδύνων/καταστροφών.

 

Την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2010 και ώρα έναρξης 09:00 θα πραγματοποιηθεί η 5η συνάντηση-σεμινάριο στη αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου με Θέμα «Πρακτικές Διαχείρισης κινδύνων» σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας μας και με ιδιαίτερη προσοχή στoυς τουριστικούς κινδύνους και στην διαχείριση του τουρισμού στην περιοχή μας .

 

Έχουν ήδη διοργανωθεί 4 Θεματικά σεμινάρια , το καθένα από τα οποία κάλυψε μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με συμμετέχοντες τεχνικές επιτροπές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων .

 

Στην συνέχεια θα συνταχτεί ένα εγχειρίδιο μετριασμού των κινδύνων στο οποίο θα αποτυπώνεται ο πλήρης κύκλος της διαδικασίας περιορισμού των κινδύνων, από την ανάλυση κινδύνου έως την πραγματική εφαρμογή διαδικασιών μετριασμού-μείωσης αυτών .

 

Το έργο στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιορισμού των καταστροφών, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για θέματα που αφορούν στον τομέα του μετριασμού των χωρικών κινδύνων.

 

Στη Θεσπρωτία, οι κίνδυνοι που «απειλούν» την περιοχή συνδέονται τόσο με φυσικούς κινδύνους π.χ πυρκαγιές, όσο και με την άναρχη οικιστική ανάπτυξη σε τουριστικές περιοχές ζήτημα το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο μελέτης για το εγχειρίδιο.

 

Η Ν.Α Θεσπρωτίας με την συμβολή του Φορέα διαχείρισης Περιβάλλοντος Καλαμά Αχέροντα και με το τμήμα του Τ.Ε.Ι τουρισμού θα παρουσιάσει δράσεις και πρωτοβουλίες προς την διαχείριση της ζώνης Νatura 2000 και την τουριστική ανάπτυξη .

 

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Ν.Α.Θεσπρωτίας .

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

 

-ο-

 

Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

 

 

Βασίλειος .Ν. Γιόγιακας